Dworzec tymczasowy na Placu Niepodległości: Już wkrótce rozpocznie się modernizacja dworca PKS w Kielcach. Na czas remontu, tymczasowe perony dla busów i autobusów umiejscowione będą na Placu Niepodległości. Dla kierowców oznacza to spore utrudnienia, ponieważ ograniczona zostanie liczba miejsc parkingowych przy dworcu PKP. Tadeusz Kościuszko w 200. rocznicę śmierci: 16 listopada w kościele parafialnym w Pilczycy odbędzie się uroczystość wmurowania i odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej 200. Rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Jesienne Dni Otwarte Ogrodu Botanicznego w Kielcach: Róże, tysiące krzewów i urokliwe wrzosowiska. Ogród Botaniczny w Kielcach otwarty dla zwiedzających, ale tylko przez dwa dni. Jeszcze w sobotę wszyscy będą mieli okazję ocenić postępy w budowie ogrodu. Wstęp jest bezpłatny. Świętokrzyski Kurator Oświaty zakazuje lekcji z politykami: Świętokrzyski Kurator Oświaty zakazał prowadzenia lekcji z udziałem polityków. Chodzi o spotkania w ramach programu „wos z posłem" które jak twierdzą organizatorzy powstały z inicjatywy samych uczniów. Kazimierz Mądzik zdecydował że takie lekcje nie są zgodne z przepisami. Jesienna Akademia Off Fashion: Wystawa lalek z kolekcji rodziny Sosenków z Krakowa zainauguruje w piątek Akademię Off Fashion. Ekspozycje można oglądać w Galerii Sztuki Współczesnej Winda w Kieleckim Centrum Kultury. Promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych: Promesy na realizację w sumie 15 zadań, w piątek wręczyła Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek. Samorządowcy sprzyjający oświacie wyróżnieni: Już po raz trzeci  Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  wręczyło „Laury Michała Anioła" osobom i instytucjom wspierającym pedagogów w rozwoju zawodowym. Przeżył potrącenie przez pociąg: O dużym szczęściu może mówić 72-letni mężczyzna, który wczoraj znalazł się pomiędzy kołami przejeżdżającego pociągu. Po wszystkim wstał i poszedł do domu. W miejscu zamieszkania znaleźli go włoszczowscy policjanci i przekazali pod opiekę służbom medycznym. Święto osób niewidomych i niedowidzących: Na 15 października przypada Międzynarodowy Dzień Białej Laski – święto osób niewidomych i niedowidzących. W czwartek w hotelu Promień spotkały się z tej okazji osoby zrzeszone w Polskim Związku Niewidomych w Skarżysku. Takiego musicalu w Skarżysku jeszcze nie było. Premiera już w środę: Od 28 sierpnia roku uczniowie i absolwenci Gimnazjum nr 2 pod opieką Anny Chojnackiej i Małgorzaty Skuzy realizują projekt „Się staję – wielopłaszczyznowy kontakt z kulturą – od świadomego odbiorcy do twórcy”. Finalnie powstał spektakl, który będzie można obejrzeć już 25 października. To jeden z pięciu zwycięskich wniosków, które otrzymały dofinansowanie w postaci grantu w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury w tegorocznej edycji Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej. Projekt wspólnie realizują Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej i Gimnazjum nr 2.
Menu
reklama
reklama

Ekolodzy o budowie "siódemki"

Głos w sprawie podpisania umowy na realizację budowy skarżyskiego odcinka trasy S7 opublikowała na swojej stronie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Poniżej publikujemy jego treść:

"Odnosząc się do informacji o podpisaniu umowy na budowę skarżyskiego odcinka S-7, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wskazuje, że inwestycja została przygotowana w skandaliczny sposób. Inwestor mając możliwość skorzystania ze środków UE źle przygotował projekt, co skutkuje tym że droga ma powstać ze środków krajowych, obciążając wszystkich podatników. To jeden z nielicznych takich przykładów w Polsce. Za niegospodarność, wieloletnie opóźnienie inwestycji oraz dalsze zagrożenie dla środowiska przyrodniczego powinny zostać wyciągnięte konsekwencje wobec szefostwa kieleckiej GDDKiA. Droga będzie droższa, nieprzyjazna dla kierowców i zniszczy cenne siedliska przyrodnicze.

Wskazujemy także, że podpisanie umowy nie przesądza, że droga zostanie wybudowana.

1. Droga nie posiada aktualnego pozwolenia na budowę. Trwa procedura w tej sprawie przed Wojewodą Świętokrzyskim. Strony postępowania (w tym nasze Stowarzyszenie oraz inne organizacje społeczne) mają czas na wniesienie uwag i wniosków do postępowania. W państwie prawa najpierw wydaje się zezwolenie na budowę drogi, a dopiero później podpisuje się umowę na jej realizację.

2. Droga nie będzie miała finansowania z Unii Europejskiej. Europejski Bank Inwestycyjny nie udzieli finansowania inwestycji. Fundusze na budowę drogi mają pochodzić w 100% ze środków krajowych, co jest ewenementem w projektach transportowych. Pomimo możliwości sfinansowania tej drogi ze środków UE, za skarżyską S-7 zapłacą polscy podatnicy. Jest to sprzeczne z deklaracjami szefa GDDKiA, że budowa dróg w Polsce ma być racjonalna a przez to tańsza.

3. Droga będzie niebezpieczna. Przeprojektowany węzeł Skarżysko Północ jest rozwiązaniem na granicy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Co znamienne, w 2015 r. sama GDDKiA krytykowała ten projekt twierdząc, że jest on niebezpieczny dla podróżnych.

4. Droga będzie droższa. Przeprojektowany węzeł Skarżysko Północ jest rozwiązaniem droższym o 12,5 mln zł. Za stworzenie pozorów minimalizacji oddziaływania inwestycji na siedliska cennych motyli zapłaci polski podatnik.

5. Droga w dalszym ciągu niszczy przyrodę. Przeprojektowanie końcowego odcinka drogi nie ma żadnego znaczenia dla ochrony siedlisk cennych motyli. Kierownik projektu z GDDKiA Jacek Bojarowicz dopuścił się wprowadzenia opinii publicznej w błąd wskazując, że przeprojektowanie węzła Skarżysko Północ jest rozwiązaniem proekologicznym.

6. Droga ma czerwone światło z UE. W dalszym ciągu trwa postępowanie wyjaśniające przed Komisją Europejską i Komisją Petycji Parlamentu Europejskiego nadzorującymi przestrzeganie prawa w projektach transportowych. Budowa skarżyskiej S-7 nie może ruszyć bez zgody tych instytucji, nawet jeżeli budowa ma być sfinansowana ze środków krajowych.

7. Brak podstaw do wydania pozwolenia na budowę. Biorąc pod uwagę skalę nieprawidłowości w procedurze ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, Wojewoda Świętokrzyski nie ma podstaw do wydania zgody na budowę. W przypadku, w którym taka zgoda zostałaby wydana z naruszeniem prawa, Stowarzyszenie skorzysta z możliwości wniesienia odwołania do sądu administracyjnego. Stawia to pod znakiem zapytania możliwość rozpoczęcia prac w terenie.

8. GDDKiA odrzuciła wariant, który pozwoliłby na uzyskanie finansowania z UE i sprawną realizację inwestycji. W 2016 r. GDDKiA przygotowała koncepcję ominięcia doliny Oleśnicy niewielką zmianą przebiegu głównej jezdni. Z niewyjaśnionych względów kompromisowe rozwiązanie zostało porzucone na rzecz forsowania kolejnego wadliwego prawnie i środowiskowo rozwiązania, którego dotyczy umowa z Budimexem. Obecny niepewny los inwestycji to skutek niechęci GDDKiA do poprawy tego projektu."

Źródło: korytarze.pracownia.org.pl

Powrót na górę
reklama

Pozostałe informacje

Nasze programy