/>

60 adopcji - ośrodek adopcyjny podsumował ubiegły rok

60 adopcji - ośrodek adopcyjny podsumował ubiegły rok

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przysporzyła ośrodkom adopcyjnym wielu dodatkowych zadań. Nie przeszkodziło to jednak w ich podstawowej działalności, czyli prowadzeniu procedur adopcyjnych. Tylko w ubiegłym roku w regionie udało się sfinalizować 60 adopcji.

Jesienią 2014 roku znowelizowano ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W efekcie ośrodki adopcyjne otrzymały dodatkowe obowiązki, jak prowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze. W ubiegłym roku Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny na dwóch kursach z tego zakresu przeszkolił 21 osób. Co istotne, nowe zadania nie przeszkodziły ośrodkowi w realizacji najważniejszej misji: prowadzenia procedur adopcyjnych.

- Takich procedur zakończonych prawomocnym postanowieniem sądów było w ubiegłym roku 60, to jest średnio więcej niż jedna adopcja tygodniowo – wylicza Anna Sokołowska-Smołkowska, dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego.

Proces przygotowania procedury adopcyjnej jest złożony. Zaczyna się od kwalifikacji dziecka do adopcji, która poprzedzona musi być zorientowaniem się w jego sytuacji prawnej i diagnozą m.in. psychologiczną. Następnie rusza poszukiwanie adopcyjnej rodziny. Tę jednak również trzeba odpowiednio przygotować. To są m.in. 3-miesięczne szkolenia.

Jak zapewnia dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego, pomimo, że do adopcji prowadzi droga złożona z wielu czynności, cały proces wcale nie musi trwać długo.

Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny powstał w 2012 roku. Dzięki jego pomocy, nowy dom udało się znaleźć dla ponad 200 dzieci. Ośrodek znajduje się przy ul. Targowej 21 w Kielcach. Czynny jest od poniedziałku do piątku.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •