reklama

reklama

/>

Kolejny raz wsparli zdolną młodzież

Kolejny raz wsparli zdolną młodzież

W poniedziałek w sali herbowej Starostwa Powiatowego podpisano umowy stypendialne przyznawane przez fundację „Daj Szansę”. Tegoroczna kwota to prawie 55 tysięcy dla 32 uczniów.

Fundacja "Daj Szansę" w poniedziałek przyznała stypendia, naukowe, sportowe i artystyczne na ten rok szkolny.Środki, które teraz trafią do stypendystów, fundacja pozyskuje m.in. z dotacji Fundacji im. S. Batorego, z odpisu 1 % podatku dochodowego, darowizn m.in. Pana Łukasza Wojteczka, radnych powiatu i miasta, PGE oddział Skarżysko-Kamienna oraz MPWiK w Skarżysku-Kamiennej.

Stypendia, wypłacane od września do czerwca, trafiły do osób wyróżniających się zdolnościami, talentami i umiejętnościami w różnych dziedzinach - naukowych, artystycznych czy sportowych. Jak podkreślała podczas podpisania umów prezes zarządu fundacji Joanna Wężyk, wniosków o przyznanie stypendiów było o wiele więcej niż samych stypendystów, a ci, którzy zostali wybrani do otrzymania wsparcia są zobligowani chociażby do dalszego rozwijania swoich talentów. Stypendyści w ciągu trwającego roku szkolnego będą mieć też pewne obowiązki wynikające z pobierania wsparcia. Jednym z nich jest uczestnictwo w imprezach i akcjach charytatywnych organizowanych przez fundację.

Przypomnijmy: Program stypendialny „Żaczek” jest to program stypendiów naukowo-socjalnych realizowany przy współpracy i współfinansowaniu Fundacji im. S. Batorego w ramach Programu „Równe Szanse - lokalne programy stypendialne”.

Program Stypendiów Artystycznych jest inicjatywą Fundacji "Daj Szansę". Stypendium artystyczne przyznawane za wybitne osiągnięcia uczniom szkół artystycznych zamieszkałym na terenie powiatu skarżyskiego, w zależności od osiągnięć kandydata oraz jego sytuacji materialnej. Program Stypendiów Sportowych jest programem Fundacji "Daj Szansę". Stypendium sportowe przyznawane jest uczniom zamieszkałym na terenie powiatu skarżyskiego lub spoza powiatu, ale uczęszczającym do szkół na terenie powiatu skarżyskiego, za wybitne osiągnięcia sportowe.

W tym roku szkolnym przyznano stypendia 32 uczniom na łączną kwotę 54.800 zł

Stypendium z Programu Żaczek otrzymali:

1. Bilska Ewa I LO
2. Ciura Ewelina I LO
3. Czarnota Damian I LO
4. Dwojak Izabela ZSE
5. Gębura Klaudia ZST-M
6. Górniak Urszula I LO Kielce
7. Kabała Dawid ZSE
8. Karpeta Patryk ZST
9. Kijak Jakub II LO
10. Kloch Maria ZSE
11. Kolano Juliusz II LO
12. Król Agata ZSE
13. Krzemińska Urszula I LO
14. Kuszewska Magdalena I LO
15. Nowaczkiewicz Natalia I LO
16. Sikora Kinga ZST
17. Sochacka Patrycja ZSS-U
18. Suwała Kamil I LO
19. Świtek Aleksandra ZSE
20. Tuśnio Ewelina I LO
21. Więcław Karolina II LO
22. Wójcik Michał II LO
23. Zagórska Aleksandra I LO Królowej Jadwigi Kielce
24. Żak Radosław IV LO Kielce

Stypendium Artystyczne otrzymała Gadecka Emilia – Państwowa Szkoła Muzyczna w Skarżysku-Kamiennej, Szkoła Podstawowa nr 9 w Skarżysku-Kamiennej

Stypendium Sportowe otrzymali:

1. Brzózka Katarzyna – STS w Skarżysku-Kamiennej, ZSP nr 1 Szkoła Podstawowa nr 13 w Skarżysku-Kamiennej
2. Gruszka Daria – Uczniowski Klub Sportowy „Relaks”, II Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamiennej
3. Łoboda Łukasz – Uczniowski Klub Sportowy „Relaks”, Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej
4. Malik Albert – Skarżyski Klub Sportów Walki „KYOKUSHIN KARATE”, ZSP nr 1 Szkoła Podstawowa nr 13 w Skarżysku-Kamiennej
5. Suligowski Bartosz – Skarżyski Klub Sportów Walki „KYOKUSHIN KARATE”, Gimnazjum Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej
6. Suwara Amelia – STS w Skarżysku-Kamiennej, ZSP nr 1 Gimnazjum nr 1 w Skarżysku- Kamiennej
7. Zaborski Kacper – Skarżyski Klub Sportów Walki „KYOKUSHIN KARATE”, I LO w Skarżysku-Kamiennej

Sport

Instagram

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •