reklama

/>

Ruszyło przyjmowanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego

Ruszyło przyjmowanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego

Do 29 czerwca mieszkańcy Skarżyska mają czas na zgłaszanie propozycji inwestycji i zadań w ramach budżetu obywatelskiego. We wrześniu (od 3 do 16) odbędzie się głosowanie, które wyłoni projekty do realizacji. Wartość zgłoszonego projektu nie może być wyższa niż 100.000 zł, a pula do rozdysponowania wynosi 400.000 zł.

Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w 2019 roku.

Przypominamy, że propozycje inwestycji i zadań do budżetu obywatelskiego należy składać na specjalnych formularzach wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub też przesyłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. Zarządzenie w sprawie harmonogramu konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, regulamin BO oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w Urzędzie Miasta oraz pod tym linkiem

Przypomnijmy także, że po zmianach w regulaminie BO, w tej edycji zrealizowane zostaną przynajmniej 4 projekty o wartości do 100.000 zł każdy (lub więcej projektów, o mniejszej wartości, do wyczerpania puli pieniędzy). Doprecyzowano również zapisy dotyczące list poparcia dla projektu - jeżeli projekt będzie realizowany na terenie więcej niż jednego osiedla niezbędne jest, aby co najmniej 50 % z osób podpisujących listę poparcia było zameldowanych na osiedlach, na terenie których realizowany byłby ten projekt.

Do wniosku należy dołączyć także kosztorys oraz mapę obejmującą teren, na którym projekt miałby być zrealizowany. Kolejną nowością jest możliwość dokonania zmian we wniosku przez wnioskodawcę na etapie oceny merytorycznej. Zmiany będą mogły dotyczyć ograniczenia zakresu rzeczowego lub doprecyzowania opisu zadania.

Sport

Instagram

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •