reklama

reklama

/>

reklama

/>

Stadion Leśny, kielecki Katyń - Droga do Niepodległości, szlakiem świętokrzyskiej przyrody - odc. 4

Stadion Leśny, kielecki Katyń - Droga do Niepodległości, szlakiem świętokrzyskiej przyrody - odc. 4

Lasy odgrywają znaczącą rolę w strukturze przyrodniczej województwa świętokrzyskiego. Zajmują one powierzchnię blisko 330 ha. Ochroną i zagospodarowaniem lasów, na terenie naszego województwa, zajmuje się 15 nadleśnictw.

Wyjątkowym jest z pewnością Nadleśnictwo Kielce, które otacza stolicę regionu. Ze względu na to, że tereny te znajdują się również w granicach administracyjnych miasta lub w jego bliskim sąsiedztwie, uważa się je za „zielone płuca Kielc”.

W najbliższym odcinku programu "Droga do Niepodległości szlakiem świętokrzyskiej przyrody" odwiedzimy lasy nadleśnictwa Kielce, na którego terenie znajduje się 10 rezerwatów przyrody (m.in. Karczówka czy Jaskinia Raj), dwa parki krajobrazowe (Chęcińsko-Kielecki oraz Suchedniowsko-Oblęgorski), a także sześć obszarów chronionego krajobrazu. Biesak-Białogon to najmniejszy, kielecki rezerwat geologiczny. Znajduje się u podnóża Kamiennej Góry. Utworzono go w 1981 roku. Zajmuje powierzchnię ponad 13 ha. Znajdują się tu piaskowce i mułowce dolnego kambru oraz jezioro powstałe w wyniku zalania dawnego kamieniołomu.

Biesak-Białogon graniczy ze znajdującym się po południowej stronie Kielc Stadionem. Zarówno dziś, jak i przed II wojną światową, ta część miasta pełni głównie rolę rekreacyjną. To również świadek burzliwej historii czasów II Wojny Światowej. Ze względu na kameralny charakter i bliskość centrum miasta, zbocza Pierścienicy stały się miejscem kaźni dla wielu kielczan i mieszkańców ówczesnego województwa kieleckiego.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •