reklama

 

/>

Segregacja pod kontrolą

Segregacja pod kontrolą

Od kilkunastu tygodni pracuje specjalny zespół kontrolujący, czy mieszkańcy prawidłowo segregują odpady komunalne. Wcześniej do skarżyszczan trafiały broszury przypominające zasady selektywnej zbiórki odpadów.

W skład zespołu kontrolującego wchodzą pracownicy Urzędu Miasta, którzy posiadają imienne upoważnienie, udzielone przez prezydenta miasta. Celem ich pracy jest sprawdzenie zawartości pojemników na odpady zmieszane oraz pojemników lub worków na śmieci posegregowane pod kątem prawidłowości prowadzonej segregacji.

Każda kontrola prowadzona jest w obecności właściciela, zarządu lub zarządcy nieruchomości i kończy się sporządzeniem protokołu.

Po pierwszych kontrolach mieszkańcy, którzy nie prowadzą segregacji właściwie, są upominani o stwierdzonych nieprawidłowościach, jednak notoryczne uchylanie się od prawidłowej segregacji może skutkować podniesieniem stawki za odbiór odpadów.

Gmina współpracuje również z policją, która może karać mandatem za nieprzestrzeganie zasad Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku w gminie i za zaśmiecanie terenu.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: [email protected]

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: [email protected]

telewizja wszędzie dostępna
  •  

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych