Logo
Wydrukuj tę stronę

Segregacja pod kontrolą

Segregacja pod kontrolą

Od kilkunastu tygodni pracuje specjalny zespół kontrolujący, czy mieszkańcy prawidłowo segregują odpady komunalne. Wcześniej do skarżyszczan trafiały broszury przypominające zasady selektywnej zbiórki odpadów.

W skład zespołu kontrolującego wchodzą pracownicy Urzędu Miasta, którzy posiadają imienne upoważnienie, udzielone przez prezydenta miasta. Celem ich pracy jest sprawdzenie zawartości pojemników na odpady zmieszane oraz pojemników lub worków na śmieci posegregowane pod kątem prawidłowości prowadzonej segregacji.

Każda kontrola prowadzona jest w obecności właściciela, zarządu lub zarządcy nieruchomości i kończy się sporządzeniem protokołu.

Po pierwszych kontrolach mieszkańcy, którzy nie prowadzą segregacji właściwie, są upominani o stwierdzonych nieprawidłowościach, jednak notoryczne uchylanie się od prawidłowej segregacji może skutkować podniesieniem stawki za odbiór odpadów.

Gmina współpracuje również z policją, która może karać mandatem za nieprzestrzeganie zasad Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku w gminie i za zaśmiecanie terenu.

Artykuły powiązane

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.