reklama

/>

Nowa Sielpia w 2020 r.

Nowa Sielpia w 2020 r.


Władze Końskich  podpisały umowę z firmą „CELIS” na wykonanie zadania pn. Rekultywacja i remediacja zbiornika wodnego w Sielpi wraz z budową infrastruktury dla udostępnienia zieleni.

Zakres inwestycji obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-montażowych , oczyszczenie i odmulenie czaszy zbiornika wodnego Sielpia (w części zlokalizowanej poza obszarami Natura 2000) wraz z odtworzeniem umocnienia zachodniego brzegu, budowa ścieżek spacerowych w tym ścieżek przyrodniczych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika, budowa pomostów spacerowych w tym pomostów przyrodniczych w obrębie czaszy zbiornika, budowę instalacji oświetlenia zewnętrznego i monitoringu wizyjnego na potrzeby ścieżek i pomostów spacerowych, a także montaż elementów małej  architektury: ławek, koszy na odpady, tablic edukacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika oraz zagospodarowanie urobku wydobytego z czaszy zbiornika.

Łączna kwota brutto dotycząca inwestycji to7 930 117,50 zł. Zakończenie robót związanych z inwestycją ma nastąpić 30 czerwca 2020 roku.

Sport

Instagram

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •