reklama

reklama

/>

Raport o stanie Gminy Końskie za 2019 r. przyjęty! Burmistrz Obratański z wotum zaufania!

Raport o stanie Gminy Końskie za 2019 r. przyjęty! Burmistrz Obratański z wotum zaufania!

XXII sesja Rady Miasta w Końskich odbywała się ponownie w systemie osobistej obecności radnych. Tym razem zdecydowano się odejść od systemu zdalnego obrad. W porządku obrad dwa punkty wzbudzały jeszcze przed sesją ogromne zainteresowanie i emocje.

Radni głosowali raport o stanie Gminy Końskie za 2029 r., a także debatowali nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie wotum zaufania. W obu przypadkach głosowanie przebiegło po myśli burmistrza Krzysztofa Obratańskiego. Z dziewiętnastu radnych obecnych na sesji 14 było za, 1 osoba była przeciw i cztery osoby wstrzymały się od głosu.

Radni zatwierdzili też sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.

Głosowanie nad  absolutorium dla burmistrza było jeszcze bardziej wyraziste. 15 radnych było za i czterech wstrzymało się od głosu.

W ubiegłym roku Krzysztof Obratański dostał absolutorium, ale nie zdobył wotum zaufania.

 

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •