reklama

reklama

/>

Kolejne miejscowości w gminach Strawczyn i Końskie będą skanalizowane

Kolejne miejscowości w gminach Strawczyn i Końskie będą skanalizowane

Dwie ostatnie umowy z listy rankingowej o przyznanie pomocy na dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno – ściekowej podpisali dziś w urzędzie marszałkowskim marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca. Dofinansowanie unijne – w sumie prawie 1, 5 mln zł – otrzymały  Gmina Strawczyn reprezentowana przez wójta Tadeusza Tkaczyka oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o.  reprezentowane przez prezesa Jerzego Rąbalskiego.

W ramach otrzymanego dofinansowania Gmina Strawczyn wybuduje prawie 2 km odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Promnik. Z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej docelowo skorzysta 52 odbiorców. Wartość całkowita zadania to  prawie 850 tysięcy złotych, a wysokość dofinansowania to ponad 400 tysięcy złotych.

Druga inwestycja, dotycząca również budowy kanalizacji sanitarnej, realizowana będzie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. w miejscowościach: Nałęczów, Gracuch i Proćwin. Wybudowane zostanie  prawie 4,5 km sieci kanalizacyjnej, z której skorzysta 136 mieszkańców Nałęczowa. Wartość całkowita zadania to  ponad 2, 1 miliona złotych, a wysokość dofinansowania to prawie 1, 1 miliona złotych.

Podpisanie dzisiejszych umów zamyka listę rankingową projektów dofinansowanych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa konkursu na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Cieszę się, że dzięki oszczędnościom przetargowym uda się zrealizować wszystkie zgłoszone przez gminy projekty – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej są dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wiosną tego roku Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego zakończyło pierwszy etap podpisywania umów z samorządami na wsparcie finansowe zadań. Podpisano wówczas 52 umowy na łączną kwotę pomocy blisko 52 mln zł.

Potrzeby w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie województwa nadal nie są w pełni zaspokojone.  Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeszcze w tym roku samorząd otrzyma dodatkowe środki w ramach PROW 2014 – 2020, które wraz z pojawiającymi się wciąż oszczędnościami poprzetargowymi pozwolą na przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków o przyznanie pomocy na realizację tego typu zadań  – informuje członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •