reklama

/>

Ogólnopolski kongres branży wodociągowej WOD-KAN-EKO

Ogólnopolski kongres branży wodociągowej WOD-KAN-EKO

O kierunkach rozwoju i wyzwaniach  branży wodno-kanalizacyjnej dyskutują w Kielcach specjaliści z całej Polski. Rozpoczął się XX Kongres WOD-KAN-EKO, gospodarzem wydarzenia są Wodociągi Kieleckie. Jednym z głównych tematów jest nowe prawo wodne, które między innymi wprowadza opłaty za pobór wody  przez energetykę czy przedsiębiorców.

Ponad 200 specjalistów z całej Polski zjechało do Kielc na XX Kongres WOD-KAN-EKO. Gospodarzem spotkania są Wodociągi Kieleckie. Tematem, który rozpoczął dyskusję  to nowe prawo wodne, a także procedowana w tej chwili ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.  

- Chodzi o to, aby branża była na bieżąco z tym co się dzieje i jak najszybciej dostosowała się do tych wymagań, które niesie  prawo. Choćby wprowadzenie nowych opłat za korzystanie  ze środowiska, będzie miało wpływ na wysokość kosztów jakie firma będzie ponosić i trzeba umieć znaleźć się w tej sytuacji – mówi Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.

Rząd zapewnia, że prywatni odbiorcy nie poniosą dodatkowych kosztów. Pojawi się jednak nowy sposób ustalania taryf przez regionalne jednostki podległe rządowej  instytucji  - "Wody Polskie".  Samorządy nie będą już ustalać cen za wodę i ścieki.

- To jest pewna centralizacja pewnych czynności, pewnych zadań” uchwalanie regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, które będą przejęte przez Wody Polskie oraz zatwierdzanie taryf – mówi  Tadeusz Rzepecki , przew. Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Podczas Kongresu równolegle poruszano tematykę związaną z gospodarką ściekową. Jednym z zagadnień było odzyskiwanie energii w procesie oczyszczania ścieków. Głos w dyskusji zabrali przedstawiciele kieleckiej spółki.

- Powinno być brane  pod uwagę również to ile energii jest brane do tego, aby oczyścić ścieki  – mówi Wojciech Czub, Wodociągi Kieleckie.

Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne prezentowały firmy produkcyjne z branży wodno-kanalizacyjnej. Nie zabrakło też dyskusji jak pozyskiwać pieniądze na inwestycje, gdy w 2020 skończy się unijne dofinansowanie.

-  Będziemy dyskutować o tym jak inwestować w przyszłości, żeby pogodzić uwarunkowania ekologiczne, społeczne, ale również ekonomiczne, bo żadna firma bez przychodów nie może funkcjonować – mówi Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.

Oprócz wykładów i dyskusji dla przedstawicieli spółek i firm z branży wodno-kanalizacyjnej z całej Polski przygotowano wycieczki techniczne — do ujęcia wody w Białogonie i oczyszczalni „Sitkówka". XX Kongres WOD-KAN-EKO potrwa do środy.  


Sport

Instagram

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •