Logo
Wydrukuj tę stronę

Niedoskonała sieć szpitali

Niedoskonała sieć szpitali

Problem z odzyskaniem nadwykonań świadczeń medycznych był głównym tematem III Ogólnopolskiej Konferencji „Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej”. Lekarze, dyrektorzy lecznic i wykładowcy oceniali skutki wprowadzenia w kraju tak zwanej „sieci szpitali”.

- "Chcemy rozmawiać o głównym problemie w służbie zdrowia, jakim jest finansowanie szpitali. Te problemy bezpośrednio przekładają się na funkcjonowanie naszych lecznic i na pacjentów" - mówi prof. Stanisław Góźdź – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Doktor Michał Chrobot, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych podkreślał konieczność zmian w systemie finansowania szpitali funkcjonujących w sieci. Jego zdaniem placówki które przyjmują zwiększoną liczbę przypadków nagłych nie mają szans na odzyskanie pieniędzy z wypracowanych nadwykonań.

Dyrektorka świętokrzyskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Małgorzata Kiebzak przyznaje, że problem niedoszacowania przyznawanych ryczałtów w niektórych szpitalach istnieje. Szpitale otrzymują teraz kwoty wynikające z rachunków wykonanych na podstawie wniosków z 2015 roku. Jest jednak szansa że przy podpisaniu następnych kontraktów różnice w obecnym finansowaniu zostaną uwzględnione.

Działająca od 6 miesięcy tzw. sieć szpitali miała usprawnić organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i ułatwić zarządzanie lecznicami. „Po pół roku od wprowadzenia tej ustawy, jeśli są jakieś zmiany to na gorsze” - mówi nam Bartosz Stemplewski przewodniczący Związku Szpitali Powiatowych w regionie i dyrektor ZOZ-u w Pińczowie. Zdaniem dyrektora oprócz kwestii finansowych, głównym problemem jest brak kadry medycznej.

Problemy finansowo – prawne nie powinny odbijać się na zdrowiu pacjentów, podkreśla profesor Góźdź. Konferencje zorganizowano więc po to aby wypracować najbardziej optymalne rozwiązania, które w rezultacie mogłyby trafić pod ocenę Ministerstwa Zdrowia. Zdaniem profesora konieczne jest też powołanie instytucji która będzie koordynować leczenie polskich pacjentów, wskazując im właściwe rozwiązania.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.