reklama

reklama

/>

reklama

reklama

/>

Rozpoczęły się Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

Rozpoczęły się Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

W środę w Kielcach zainicjowano Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. Są to coroczne spotkania naukowo – szkoleniowe, kierowane głównie do pedagogów i pracowników socjalnych. Konferencje dostarczają wiedzy na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poruszany jest temat uzależnień i cyberprzemocy.

W środę oficjalnie rozpoczęły się Świętokrzyskie Dni Profilaktyki, czas wykładów, warsztatów i prelekcji na tematy wiążące się z problematyką współczesnej rodziny.
XXVII Konferencja naukowo-szkoleniowa kierowana była głównie do pedagogów i pracowników socjalnych.

Konferencja stanowi kulminacyjny punkt XVII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, organizowanych pod hasłem „Podajmy dłoń rodzinie”. Jednym z punktów wydarzenia było spotkanie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych, w ramach realizacji działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przemoc w rodzinie to temat wciąż aktualny, choć statystyki przyznawania tak zwanej „Niebieskiej Karty” mogą wskazywać na fakt, że zjawisko to zmniejsza się.
W trakcie konferencji duży nacisk kładziono również na temat uzależnień.
W przypadku używek skala zjawiska z roku na rok się zwiększa, pojawiają się nowe substancje po które sięga coraz to młodsze pokolenie.
Konferencja w Kielcach stanowiła kontynuację spotkań naukowych w ramach Światowych Dni Rodziny i Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, organizowanych w mieście corocznie.

Sport

Instagram

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •