Logo
Wydrukuj tę stronę

Poza absolutorium radni przyjmą "Raport o stanie województwa"

Poza absolutorium radni przyjmą "Raport o stanie województwa"

Podczas najbliższej, absolutoryjnej sesji sejmiku, radni debatować będą nie tylko nad kwestią wykonania budżetu za 2018 rok. Zaplanowana jest również dyskusja o stanie województwa świętokrzyskiego. Ponad dwustustronicowy raport, na ten temat, dostępny jest już na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

Od bieżącej kadencji, samorządy zobligowane są do corocznego przygotowywania raportu o stanie gminy, powiatu czy województwa. Ten dotyczący świętokrzyskiego jest już gotowy. Można go znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, a szczegółowo zostanie omówiony podczas sesji absolutoryjnej.

Podobnie jak w innych samorządach, gdzie zmieniła się władza, również w województwie świętokrzyskim raport przedstawia głównie dokonania poprzedników. Dodano w nim także to, co nowy zarząd zdążył zrobić przez pierwsze kilka miesięcy kadencji.

Więcej na ten temat w materiale filmowym.

 

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.