Logo
Wydrukuj tę stronę

Policjanci przestrzegali przed zagrożeniami w sieci

W sobotę w Targach Kielce odbyła się konferencja związana z cyberbezpieczeństwem. Jej organizatorami byli świętokrzyscy policjanci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Podczas wydarzenia poruszane były niezwykle ważne tematy, dotyczące użytkowników globalnej sieci. Głównym celem organizatorów było szerzenie wiedzy na temat zagrożeń w Internecie oraz uświadamianie jakie działania należy podjąć, aby w znaczącym stopniu podnieść poziom bezpieczeństwa w wirtualnym świecie.

Prelegenci podając przykłady, omawiali najczęściej popełniane błędy i udzielali cennych wskazówek jak nie paść ofiarą hakera, czy nie stracić pieniędzy na zakupach przez Internet. Mundurowi w swoim wystąpieniu nakreślili, iż często osoby lub grupy, które niegdyś popełniały pospolite przestępstwa uliczne teraz „grasują” w sieci. Jednym z najczęściej zgłaszanych przestępstw jest oszustwo polegające na niewywiązaniu się z oferty handlowej lub wyłudzenie zaliczki na poczet tak zwanych towarów widmo, takich jak np. maszyny budowlane czy samochody.

Policjanci omówili na czym polega ich codzienna służba i jak wygląda walka z cyberprzestępcami. Funkcjonariusze podali również najczęściej występujące w sieci przestępstwa takie jak kradzież tożsamości, pranie brudnych pieniędzy w oparciu o giełdy kryptowalut oraz oszustwa finansowe. Wszyscy uczestnicy konferencji jednomyślnie podkreślali, że tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne, gdyż tak jak szybko następuję postęp w technice, tak zarówno służby państwowe jak i prywatne sektory związane z siecią muszą zgłębiać swą wiedzę aby skutecznie podnosić poziom bezpieczeństwa w wirtualnym świecie.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Komendanta Głównego Policji gen.insp. Jarosława Szymczyka.

Źródło: KWP w Kielcach

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.