Logo
Wydrukuj tę stronę

Nad Nidą znów będzie wypasane bydło. Powrócą żółwie błotne, traszki oraz wiele innych zagrożonych gatunków

Nad Nidą znów będzie wypasane bydło. Powrócą żółwie błotne, traszki oraz wiele innych zagrożonych gatunków

Odtwarzanie pierwotnych walorów przyrodniczych w śródlądowej delcie Nidy nabiera rozmachu. Nad Nidą znów będzie wypasane bydło, powrócą żółwie błotne, traszki oraz wiele innych zagrożonych gatunków. Radni sejmiku zgodzili się na zakup prawie 110 hektarów w Umianowicach, gdzie powstaną naturalne pastwiska.

Przywrócenie unikalnych walorów przyrodniczych w śródlądowej delcie Nidy, ochrona ginących gatunków zwierząt, ptaków i roślin – to cel projektu, realizowanego przez Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe.  

Nad Nidę powróci wypas bydła, który sprzyja odtworzeniu pierwotnych warunków przyrodniczych. Radni sejmiku zgodzili się na zakup prawie 110 hektarów w Umianowicach, gdzie powstaną naturalne pastwiska. To kilkadziesiąt prywatnych działek, głównie łąki nadrzeczne i nieużytki. Koszt zakupu gruntów to prawie 1 milion 600 tysięcy złotych, pieniądze na ten cel w większości pochodzą z funduszy unijnych.

W opinii przyrodników naturalne pastwiska pomagają w utrzymaniu odpowiedniego poziomu nawodnienia terenu, co stwarza przyjazne warunki dla wielu roślin i zwierząt. Pozwoli to na przywrócenie siedlisk żółwi błotnych, traszek, różnych gatunków ptaków czy skorupiaków.
 
W ramach projektu zakupionych zostanie 60 sztuk bydła, na nadnidziańskich łąkach wypasane będą także koniki polskie. Celem projektu jest również ochrona lasów łęgowym, czyli tych rosnących nad rzekami. Nie zabraknie również działań na rzecz edukacji i turystyki. Projekt wart jest ponad 23 miliony złotych, z czego 60 procent pochodzi z Unii Europejskiej. Przywracanie bioróżnorodności delty Nidy potrwa do 2024 roku.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.