Logo
Wydrukuj tę stronę

Prawie 7 mln na projekty edukacyjne i zdrowotne

Prawie 7 mln na projekty edukacyjne i zdrowotne

Cztery umowy na działania społeczne w szkolnictwie i zdrowiu, podpisał zarząd województwa świętokrzyskiego z nowymi beneficjentami. Łączna wartość dotacji unijnej wszystkich projektów to prawie 7 milionów złotych. Różnego rodzaju pomoc uzyska w sumie ponad 600 osób z Kielc i powiatu opatowskiego.

Prawie 7 milionów złotych zostanie przeznaczone na kolejne programy społeczne - edukacyjne i zdrowotne. Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Gmina Kielce przystąpi do realizacji dwóch projektów edukacyjnych, które zakładają m.in. wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe, modernizację pracowni szkolnych, kursy języków obcych i programowania. W sumie na ten cel z unii zarezerwowano 3 mln zł.

Powyższe działania będą realizowane w Technikum nr 4 i Technikum nr 7 oraz Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego Technikum nr 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki”. Umowę przewidującą podniesienie jakości kształcenia zawodowego, podpisano też z powiatem opatowskim.

Ponad milion 800 tysięcy złotych dofinansowania trafi również do Opatowa. Dzięki temu powstanie tam Dzienny Dom Opieki Medycznej. Z pomocy w zakresie rehabilitacji czy terapii zajęciowej skorzysta 100 osób, powyżej 65 roku życia.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.