Logo
Wydrukuj tę stronę

Nie będzie podwyżek opłat w Kielcach

Nie będzie podwyżek opłat w Kielcach

Po wielogodzinnej dyskusji kieleccy radni opowiedzieli się w większości przeciwko podwyżce opłat. Od nowego roku nie wzrosną ceny odbioru śmieci, bilety autobusowe czy podatek od nieruchomości. Według szacunków miasta, proponowane zmiany miały dać dodatkowe 21 mln zł do budżetu.

Czwartkowa, wznowiona sesja Rady Miasta, miała bardzo burzliwy przebieg. Projektom podwyżek opłat towarzyszyła bardzo żywiołowa dyskusja. Władze Kielc próbowały przekonać radnych do swoich racji. Tłumaczono m.in., że podwyżka opłat za wywóz odpadów jest odpowiedzią na działania rządu.

Ostatecznie, 14 radnych zagłosowało przeciwko podwyżkom, za było 9. Większość rajców była również przeciwko wyższym cenom biletów komunikacji miejskiej, parkowanie, podatków od nieruchomości czy opłat za żłobki. 19 radnych opowiedziało się zaś za projektem uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.

Więcej w materiale wideo.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.