Logo
Wydrukuj tę stronę

Ponad 21 mln zł na pomoc dla niesamodzielnych mieszkańców naszego regionu

Ponad 21 mln zł na pomoc dla niesamodzielnych mieszkańców naszego regionu

Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami z naszego regionu zostaną objęci pomocą. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podpisał kolejne umowy z beneficjentami w ramach środków unijnych. Dofinansowanie otrzymało 12 projektów na łączną kwotę ponad 21 mln zł.

Ponad 700 niesamodzielnych mieszkańców naszego regionu: seniorów i osób z niepełnosprawnościami otrzyma wsparcie. 8 świętokrzyskich gmin i 4 stowarzyszenia podpisały umowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektów związanych z pomocą osobom starszym. Łączna przekazana kwota dotacji to ponad 21 mln zł.

Dzięki unijnym środkom powstanie 14 Klubów Seniora m.in. w Daleszycach, Chmielniku i gminie Nowa Słupia. Tam podopieczni będą mogli brać udział w zajęciach plastycznych czy kulinarnych. Na ten cel samorząd otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 300 tysięcy złotych.

Projekty przewidują też utworzenie mieszkań treningowych w Godowie i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Busku - Zdroju. W Podgajach i Kielcach będą funkcjonować dzienny dom pomocy i filia ośrodka wsparcia dziennego dla cierpiących na chorobę Alzheimera. W placówkach zaplanowano: porady psychologiczne, opiekę prawną i pielęgniarską.

Pomoc uzyska również 60 osób niesamodzielnych z terenu powiatów pińczowskiego, kazimierskiego i buskiego oraz z gminy Morawica. Asystenci i opiekunowie, w warunkach domowych, będą pomagać wykonywać codzienne czynności i załatwiać sprawy urzędowe.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.