Logo
Wydrukuj tę stronę

Danuta Papaj ponownie została wiceprezydentem Kielc

Danuta Papaj ponownie została wiceprezydentem Kielc

Danuta Papaj ponownie została wiceprezydentem Kielc. Taką decyzję podjął prezydent Bogdan Wenta. Przypomnijmy, że Danuta Papaj w piątek złożyła rezygnację ze stanowiska w związku z niejasnościami związanymi z jej oświadczeniem majątkowym.


W piątek była rezygnacja, a w poniedziałek  jest ponowna nominacja. Danuta Papaj wraca na stanowisko i znów jest wiceprezydentem Kielc. Taką decyzję 2 grudnia, podjął prezydent Bogdan Wenta.

- Otrzymałem prawne opinie na piśmie i jedną ustną w tej sprawie. Panią Danutę Papaj darzę dużym zaufaniem – podkreślił prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Przypomnijmy, że Danuta Papaj w piątek złożyła rezygnację ze stanowiska wiceprezydenta Kielc w związku z niejasnościami związanymi z jej oświadczeniem majątkowym. Doniesienie w tej sprawie trafiło do Centralnego Biura Antykorupcyjnego pod koniec października. Wyjaśnień od swojej zastępczyni zażądał także Bogdan Wenta.

Danuta Papaj podkreśliła, że oficjalnie nie ma informacji, o postępowaniu CBA prowadzonym w sprawie jej oświadczenia majątkowego.

Wątpliwości budziły zapisy dotyczące udziałów Danuty Papaj w spółkach prawa handlowego w chwili powołania jej na stanowisko wiceprezydenta Kielc w czerwcu tego roku.  Autor zawiadomienia twierdził, że Danuta Papaj wykazała, że ma ich więcej, niż dopuszczają przepisy.

- Opinie prawne nie wskazały, że mam się podać do dymisji lub zostać odwołana - powiedziała Danuta Papaj, wiceprezydent Kielc.

Danuta Papaj poinformowała, że zaraz po konferencji ponownie złoży oświadczenie majątkowe, wykazujące stan rzeczywisty po zbyciu się udziałów spółki.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.