reklama

reklama

/>

Kolejne 77 mln - sprawdź czy możesz starać się o dofinansowanie

Kolejne 77 mln - sprawdź czy możesz starać się o dofinansowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa świętokrzyskiego, przeznaczy ponad 150 milionów złotych na edukację, zdrowie i opiekę społeczną. 26 lutego odbyło się spotkanie informacyjne dla autorów projektów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ciągu najbliższych miesięcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przeznaczy 77 milionów złotych na edukację, zdrowie i opiekę społeczną. Środki te pochodzić mają z Regionalnego Programu Operacyjnego. Z unijnego dofinansowania będzie mogła skorzystać każda organizacja pozarządowa, jak również gminy i powiaty.

„kluby dziecięce, przedszkola, szkoły podstawowe, szkolnictwo zawodowe, dokształcanie osób dorosłych, a także to na czym na dzisiaj bardzo zależy, czyli wsparcie osób psychologiczne, społeczne, zawodowe, osób które teraz pozostają poza rynkiem pracy.” - mówi wicemarszałek Renata Janik.

Przeznaczone środki zostaną podzielone. Połowa z nich przeznaczona będzie dla organizacji pozarządowych, czy podmiotów społecznych.

„Celem projektu i konkursu jest opieka nad osobami które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Często te osoby, są wyłączone, wykluczone, uzależnione, czy po prostu bezrobotne, więc do nich kierujemy to wsparcie. „ - powiedziała dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Katarzyna Kubicka

Osoby takie będą mogły podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe, oraz skorzystać z szeregu szkoleń, staży, praktyk i być bardziej konkurencyjnym na rynku pracy.

Druga połowa środków zostanie przeznaczona dla samorządów i ośrodków pomocy społecznej.

„ Wiem że jest duży nakład pieniędzy na aktywizację osób bezrobotnych, do 30 roku życia i powyżej. W tym też chce wystartować, ponieważ jest duże bezrobocie i na pewno te środki będą nam pomagały.” - Stanisław Porada Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce

Wicemarszałek Renata Janik, która wspomniała o najważniejszym dla niej konkursie na środki, dla pracodawców, z którego będzie mógł skorzystać każdy pracownik.

To środki dla wszystkich Państwa, dla wszystkich osób które pracują, każdy pracodawca, nie tylko samorząd, dla swoich pracowników mogą zrobić dodatkowe badania , co jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Mogą zrobić rehabilitację, porady psychologa” - mówiła wicemarszałek Renata Janik.

W ramach dofinansowania można również doposażyć stanowiska pracy.

Łącznie, na pierwszą połowę tego roku, z Europejskiego Funduszu Społecznego, na tego typu działania przeznaczone są 162 miliony złotych.

 

 

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •