reklama

reklama

/>

Kielce z pomocą dla przedsiębiorców

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii koronawirusa, Miasto Kielce przygotowało pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, w celu ograniczenia skutków sytuacji kryzysowej w jakiej znaleźli się kieleccy przedsiębiorcy.

- Chodzi tu przede wszystkim o firmy, które zostały zmuszone do czasowego zawieszenia działalności lub firmy, które w sposób znaczny ograniczyły swoją działalność - informuje Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

PODATKI

Przedsiębiorcy którzy zostali dotknięci konsekwencjami epidemii, mogą na czas trwania stanu epidemii ubiegać się o następujące ulgi:

odroczenie terminów płatności podatków lokalnych (podatek od nieruchomości oraz od środków transportowych),
rozłożenie płatności podatków lokalnych na raty,
umorzenie odsetek od tych kwot.

 

Informacje szczegółowe są zawarte w Kartach Usług dostępnych na stronie internetowej www.um.kielce.pl w zakładce Urząd Miasta – Podstawowe dane/Podatki i opłaty lokalne.

 

ODPADY KOMUNALNE

W myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, istnieje możliwość złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której przedsiębiorcy mogą zmniejszyć lub czasowo „wyzerować” wysokość ponoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Na szczegółowe pytania, dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpowiedzą pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska pod nr telefonów: 41 36 76 664, 41 36 76 655, 41 36 76 684, 41 36 76 656.

CZYNSZE LOKALI UŻYTKOWYCH I DZIERŻAWA GRUNTÓW

1. Od 1 kwietnia 2020 roku przedsiębiorcy, będący dzierżawcami gruntów Miasta Kielce, przez okres kolejnych trzech miesięcy uiszczać będą czynsz dzierżawny w wysokości 10% dotychczasowego, jeśli na gruncie miejskim prowadzą działalność:

handlową,
handlową – sezonową,
usługową,
parkingów,
parkingów z zapleczem budowy,
przemysłowo – składową,
sportową i rekreacyjną.

Obciążenie przedsiębiorców z tego tytułu spadnie tym samym o 90%.

2. Możliwe będzie także przesunięcie terminu płatności opłat za użytkowanie wieczyste dla przedsiębiorców, których nieruchomości wykorzystywane są w celu prowadzenia działalności gospodarczej (po zmianie przepisów ustawowych).

3. Dla przedsiębiorców - najemców lokali użytkowych w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków, prowadzących usługi i działalność w branżach wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz pozostałych, którzy ze względu na panującą sytuację zmuszeni zostali do ograniczenia działalności, zastosowana zostanie stawka czynszu w wysokości 1 zł od najmowanego lokalu, niezależnie od jego wielkości, za miesiąc kwiecień 2020 roku.

Jednocześnie odroczone zostaną terminy płatności czynszu za kolejne dwa miesiące, tj. maj i czerwiec 2020 roku. 

- Czekamy również na systemowe rozwiązania rządu, który opracowuje tzw. pakiet osłonowy dla firm w związku z koronawirusem. Jego wprowadzenie ma pomóc biznesowi przetrwać obecną, trudną sytuację w Polsce. Gdy tylko przepisy wejdą w życie, wprowadzimy je do naszego pakietu i rozszerzymy pomoc dla przedsiębiorców – podkreśla Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

źródło: um.kielce.pl 

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •