reklama

reklama

/>

reklama

/>

Programy pomocowe zabezpieczeniem dla małych i średnich firm w naszym regionie

Programy pomocowe zabezpieczeniem dla małych i średnich firm w naszym regionie Programy pomocowe zabezpieczeniem dla małych i średnich firm w naszym regionie

- Programy pomocowe, skierowane do świętokrzyskich przedsiębiorców - zarówno rządowe, jak i te uruchamiane z poziomu samorządu województwa – zabezpieczają wszystkie potrzeby małych i średnich firm w naszym regionie – poinformowali marszałek Andrzej Bętkowski i wojewoda Zbigniew Koniusz, podczas konferencji prasowej online, podsumowującej dotychczasowe wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. Mówiono także o zmianach w funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Świętokrzyska Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań współfinansowanych z Funduszy Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 skierowanych do przedsiębiorców, borykających się z ekonomicznymi skutkami pandemii koronawirusa COVID-19. Pomoc płynie z trzech głównych obszarów: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy.

- Największe środki, bo ok. 231 mln zł – przeznaczone zostaną na uruchomienie we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kredytów obrotowych i inwestycyjno-obrotowych dla firm poszkodowanych w wyniku pandemii. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z pożyczek na bardzo preferencyjnych warunkach, bez wkładu własnego na okres od 60 do 72 miesięcy i przeznaczyć je m.in. na zakup sprzętu, sfinansowanie prac budowlanych czy wypłatę wynagrodzeń dla pracowników – informuje marszałek Andrzej Bętkowski.

2,5 mln zł skierowano na opracowanie skutecznych strategii sprzedażowych, organizację targów, spotkań biznesowych czy promocję poszczególnych branży gospodarki, a o dodatkowe 6 mln zł Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zwiększył środki w ramach Działania 2.5 „Wsparcie Inwestycyjne sektora Małych Średnich Przedsiębiorstw”. Dzięki temu unijne dofinansowanie trafi do dodatkowych 38 świętokrzyskich przedsiębiorców, borykających się z ekonomicznymi skutkami pandemii.

- Wcześniej, w ramach tego działania rozdysponowano ponad 40 mln zł unijnych środków. Pieniądze te trafiły do 254 małych i średnich przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego – przypomina marszałek Andrzej Bętkowski.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 42 mln zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i prowadzenia działalności gospodarczej, co pozwoli na uniknięcie zwolnień i utrzymanie zatrudnienia w jednoosobowych działalnościach gospodarczych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach i organizacjach pożytku publicznego. Z kolei 32 mln zł trafi na wsparcie przedsiębiorców w ramach programu operacyjnego POWER, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy. W ramach tej kwoty Powiatowe Urzędy Pracy dofinansowują działania dla osób przed 30 rokiem życia. Oprócz powyższych działań, Wojewódzki Urząd Pracy udziela wsparcia na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wnioski w tym zakresie rozpatrywane są na bieżąco - do 22 maja wpłynęło ich na kwotę ponad 232 mln zł.

W czasie konferencji wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz poinformował o istotnych zmianach, jakie nastąpiły w funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

- Uruchomiony w 2019 roku fundusz miał doprowadzić do tego, aby wykluczenie komunikacyjne, z którym mieliśmy do czynienia w wielu miejscowościach regionu było eliminowane. Ustalono wówczas dopłatę w wysokości 1 zł do wozokilometra. W maju br. zdecydowano o zwiększeniu tej stawki do 3 zł. To bardzo duży zastrzyk finansowy – przekonuje wojewoda Zbigniew Koniusz. I jak dodaje - wartość całego programu to
800 mln zł. Do województwa świętokrzyskiego trafi 7% tej sumy, tj. 55,5 mln zł, dlatego apeluję do naszych samorządów - budujmy dobre programy przewozowe - zachęca wojewoda.


(Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •