reklama

reklama

/>

reklama

/>

Unijne wsparcie dla świętokrzyskich przedsiębiorców

Unijne wsparcie dla świętokrzyskich przedsiębiorców

O programach pomocowych, skierowanych do świętokrzyskich przedsiębiorców - zarówno o tych rządowych, jak i uruchamianych z poziomu samorządu województwa - mówili podczas wspólnej konferencji prasowej marszałek Andrzej Bętkowski i wojewoda Zbigniew Koniusz. W trakcje podsumowania działań w ramach tarczy antykryzysowej mówiono także o zmianach w funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Świętokrzyska Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań współfinansowanych z Funduszy Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. To propozycja dla przedsiębiorców, borykających się z ekonomicznymi skutkami pandemii koronawirusa. Pomoc płynie z trzech głównych obszarów: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy.

- Największe środki, bo ok. 231 mln zł – przeznaczone zostaną na uruchomienie we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kredytów obrotowych i inwestycyjno-obrotowych dla firm poszkodowanych w wyniku pandemii. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z pożyczek na bardzo preferencyjnych warunkach, bez wkładu własnego na okres od 60 do 72 miesięcy i przeznaczyć je m.in. na zakup sprzętu, sfinansowanie prac budowlanych czy wypłatę wynagrodzeń dla pracowników – informuje marszałek Andrzej Bętkowski.

2,5 mln zł skierowano na opracowanie strategii sprzedażowych, organizację targów czy promocję poszczególnych branży gospodarki, a o dodatkowe 6 mln zł na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Unijne dofinansowanie dodatkowo trafi więc do 38 podmiotów. Do tej pory w ramach działania dzięki unijnym środkom rozdysponowano ponad 40 mln zł. Pieniądze te trafiły do 254 małych i średnich przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 42 mln zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i prowadzenia działalności gospodarczej.

Z kolei 32 mln zł trafi na wsparcie przedsiębiorców w ramach programu operacyjnego POWER, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Placówka przeznacza także środki na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wnioski w tym zakresie rozpatrywane są na bieżąco. Łączna wartość tych które wpłynęły do 22 maja to ponad 232 mln zł.

O zmianach w funduszu rozwoju przewozów autobusowych poinformował Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

- Uruchomiony w 2019 roku fundusz miał doprowadzić do tego, aby wykluczenie komunikacyjne, z którym mieliśmy do czynienia w wielu miejscowościach regionu było eliminowane. Ustalono wówczas dopłatę w wysokości 1 zł do wozokilometra. W maju br. zdecydowano o zwiększeniu tej stawki do 3 zł. To bardzo duży zastrzyk finansowy – przekonuje wojewoda Zbigniew Koniusz.

Wartość całego programu to 800 mln zł. Do województwa świętokrzyskiego trafi 7% tej sumy, tj. 55,5 mln zł.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •