reklama

reklama

/>

reklama

/>

Ogłoszenie o konkursie dla samorządów door-to-door

Ogłoszenie o konkursie dla samorządów door-to-door Ogłoszenie o konkursie dla samorządów door-to-door

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił ogólnopolski konkurs „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt ma na celu wprowadzenie usługi transportu w formule od drzwi do drzwi dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności, poprzez przyznanie na ten cel grantów jednostkom samorządu terytorialnego wybranym w konkursie. Głównym założeniem projektu jest pomoc w transporcie osób o ograniczonej mobilności, a tym samym umożliwienie tym osobom aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym.
Planuje się, że w ramach projektu 150 samorządów uruchomi usługę door-to-door dla osób o ograniczonej mobilności i będzie oferować ją po jego zakończeniu. Ponadto zostanie wprowadzonych 160 usprawnień w budynkach wielorodzinnych i użyteczności publicznej.
Wnioski w ramach konkursu są przyjmowane do 21 sierpnia 2020 r., wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków (http://door.pfron.org.pl).

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •