reklama

reklama

/>

reklama

reklama

/>

Rusza Program "Mieszkanie za Remont" przeznaczony dla mieszkańców Kielc

Rusza Program "Mieszkanie za Remont" przeznaczony dla mieszkańców Kielc Rusza Program "Mieszkanie za Remont" przeznaczony dla mieszkańców Kielc

Prezydent Miasta Kielce, w ramach wykonywania polityki mieszkaniowej, ogłasza Program „Mieszkanie za Remont”, przeznaczony dla mieszkańców miasta Kielce.

Program jest skierowany do mieszkańców znajdujących się na liście osób ubiegających się o najem mieszkania z mieszkaniowego zasobu miasta i spełniających kryteria dochodowe określone uchwale Rady Miasta w Kielcach z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce.

- Osoba która wykona remont lub adaptację lokalu na własny koszt i podpisze umowę najmu lokalu, może z tego tytułu zostać zwolniona z czynszu przez okres do 60 miesięcy - informuje Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

W zasobach miasta, z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych, jest dużo niezamieszkałych lokali mieszkalnych, które są pustostanami. Zdecydowana większość z nich wymaga jednak przeprowadzenia prac remontowych, aby nadawały się do przeznaczenia ich do zamieszkania.

- Dlatego dyrekcja Miejskiego Zarządu Budynków corocznie będzie wyznaczać pustostany z puli wolnych i niezamieszkałych lokali znajdujących się w zasobie mieszkaniowym miasta, do remontu lub adaptacji przez przyszłych najemców. Remonty będą musiały zostać dokonane we własnym zakresie i na własny koszt - tłumaczy prezydent Bogdan Wenta.

Do realizacji Programu „Mieszkanie za Remont” przeznaczonych zostanie do 15% wolnych i niezamieszkałych lokali, które wymagają remontów, w każdym roku budżetowym.

- Zakres robót w zależności od lokalu jest rożny. Często konieczna jest wymiana instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, uzupełnienie tynków, malowanie, wymiana okien, podłóg. Wyznaczyliśmy już 9 lokali mieszkalnych, w różnych częściach miasta, do remontu przez przyszłych najemców we własnym zakresie i na ich koszt. Mieszkania znajdują się w budynkach wielorodzinnych na osiedlach Czarnów i Szydłówek - zaznacza Krzysztof Miernik, p.o. dyrektora MZB.

Listę lokali można znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Budynków: www.mzb.kielce.pl.

Po zawarciu umowy remontowej, kontrolę nad jej realizacją, odbiór robót oraz dokonanie kwalifikacji wysokości poniesionych nakładów, dokonają pracownicy MZB. Uznają oni koszty robót, które trwale związane są z remontowanym lub adaptowanym lokalem i były koniecznymi do poniesienia w celu prawidłowego użytkowania lokalu.

 

(Rzecznik Prasowy Prezydenta)

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •