reklama

reklama

/>

reklama

reklama

/>

Większość funduszy RPO dla regionu już rozdysponowane

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wraz z wicemarszałek Renatą Janik, podsumował kilkanaście ostatnich miesięcy pod względem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W trakcie konferencji mówiono przede wszystkim o projektach, dotyczących spraw społecznych, zdrowia oraz edukacji.

Poziom wykorzystania funduszy unijnych na te cele jeszcze na początku 2019 r. stawiał województwo świętokrzyskie na przedostatnim, 15. miejscu w kraju. Aktualnie jest to pozycja 4.

Pod względem tempa wdrażania programu świętokrzyskie jest najlepszym polskim regionem.

- Na początku 2019 r. poziom wykorzystania funduszy unijnych, przeznaczonych w świętokrzyskim RPO na projekty „miękkie” nie przekraczał 50 procent. Dlatego należało wprowadzić program naprawczy – poinformowała wicemarszałek Renata Janik.

Efekty uzyskano między innymi dzięki skróceniu procesu oceny projektów. Zdaniem wicemarszałek to dzięki temu liczba wniosków, składanych w 2019 r. w odpowiedzi na wybrane konkursy, była dwu lub nawet trzykrotnie wyższa niż średnio w ubiegłych latach.

- Te działania szybko dały efekty. Na koniec ubiegłego roku zakontraktowanych było już 70 procent funduszy dla projektów społecznych RPO, a pierwszej połowie tego roku mamy rozdysponowane ponad 80 procent dostępnych funduszy, tj. blisko 1,4 mld zł z dostępnej w tym okresie programowania kwoty 1,7 mld zł. Dzięki temu znaleźliśmy się na pierwszym miejscu w Polsce pod względem tempa wdrażania projektów Regionalnego Programu Operacyjnego, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – mówiła wicemarszałek.

Dotychczas rozdysponowano 80 procent środków unijnych dostępnych w ramach całego RPO - informuje wicemarszałek Janik.

- Widoczne są różnice w wartości funduszy, jakie napłynęły do poszczególnych powiatów naszego regionu. Wynika to m. in. ze zróżnicowanej aktywności autorów projektów w poszczególnych powiatach i różnej liczby projektów, składanych w odpowiedzi na ogłaszane nabory. W ujęciu kwotowym największe środki trafiły dotychczas do Kielc oraz powiatu kieleckiego – łącznie ponad 1,65 mld zł. Odnosząc się do wartości wsparcia unijnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu, w regionalnej czołówce plasują się powiat buski, miasto Kielce oraz powiat opatowski, gdzie wartość wsparcia na jedną osobę przekracza 4200 zł. Natomiast dwukrotnie mniej środków, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, trafiło do powiatów jędrzejowskiego oraz skarżyskiego.

W drugiej połowie 2020 roku ogłoszonych zostanie 10 kolejnych konkursów na łączną kwotę 47 mln zł – powiedziała dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Katarzyna Kubicka.

Największe wsparcie, w wysokości ponad 17 mln zł, przewidziano dla szkolnictwa zawodowego. W planach są także konkursy dotyczące rozwijania edukacji przedszkolnej, profilaktyki chorób zawodowych, opieki nad osobami niesamodzielnymi, a także wsparcia rodzin i tworzenia świetlic środowiskowych.

 

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •