reklama

reklama

/>

reklama

reklama

/>

Kolejne miejsca dla seniorów z dofinansowaniem

Kolejne miejsca dla seniorów z dofinansowaniem

Budowa nowych bądź dodatkowe środki na funkcjonowanie już istniejących domów i klubów seniora - na takie cele polski rząd przekazuje dofinansowania w ramach programu "Senior+". W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w czwartek 30 lipca 16 placówek podpisało porozumienia zapewniające pieniężne wsparcie.

Był to drugi nabór wniosków w tym roku w ramach programu "Senior+". W pierwszym dofinansowanie na łączną kwotę ponad 2 mln zł otrzymały 32 jednostki.

Tym razem do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 20 ofert, z których do realizacji zatwierdzono 16. W związku z tym do regionu trafi teraz ponad 1 mln 900 tys zł. Zadania podzielono na dwa moduły. Realizacja ofert w module I polegać będzie na przeprowadzeniu przebudowy i remontu oraz wyposażeniu istniejących budynków i dostosowaniu ich do określonych standardów i potrzeb seniorów. Wśród 10 beneficjentów tej transzy jest między innymi gmina Pińczów, która na utworzenie nowego Klubu Seniora w Gackach otrzymała ponad 149 tys zł wsparcia.

Całkowita kwota dotacji na realizację projektów w module I to ponad półtora miliona złotych.

Realizacja sześciu ofert w module II obejmuje prowadzenie zajęć i bieżącej animacji życia seniorów i zostanie wsparta kwotą ponad 450 tys zł.

Do dofinansowania w tym schemacie zakwalifikowano między innymi gminę Jędrzejów. Kwota ponad 50 tys zł pomoże w utrzymaniu 40 miejsc w tamtejszym Domu Seniora.

Wsparcie w module II otrzymała także gmina Kielce, która stała się beneficjentem środków na funkcjonowanie dwóch klubów w mieście. W sumie jest to kwota ponad 160 tys zł.

W ramach programu "Senior+" seniorom udostępniana jest infrastruktura, która pozwala na aktywne spędzanie wolnego czasu, ale też zaktywizowanie i zaangażowanie osób starszych w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

 

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •