Logo
Wydrukuj tę stronę

Dworzec jako nowe centrum przesiadkowe. Propozycja zmian zostanie poddana konsultacjom społecznym

Dworzec jako nowe centrum przesiadkowe. Propozycja zmian zostanie poddana konsultacjom społecznym

Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że w zawiązku z planami przekierowania od września br. linii podmiejskich na nowy dworzec autobusowy przy ulicy Czarnowskiej, który będzie integrował transport miejski, podmiejski i dalekobieżny został przygotowany projekt zmian w układzie komunikacyjnym miasta.

Oprócz linii podmiejskich obejmuje on również linie typowo miejskie, dla których uwzględniono m.in. otwarcie nowego układu drogowego tj. przedłużenia ulicy Olszewskiego, oddanie do użytku nowej pętli autobusowej przy ulicy Szybowcowej oraz wytyczenie nowych przystanków.

Propozycja zmian zostanie poddana konsultacjom społecznym prowadzonym na stronie IDEA KIELCE pod adresem: https://wypowiedzsie.kielce.eu/ Uwagi można będzie zgłaszać do 23 sierpnia br.


Projekt proponowanych zmian dostępny jest TUTAJ.

 

Źródło: Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.