Logo
Wydrukuj tę stronę

Świętokrzyskie na siódmej pozycji w kraju w wydatkowaniu unijnych funduszy

Świętokrzyskie na siódmej pozycji w kraju w wydatkowaniu unijnych funduszy Świętokrzyskie na siódmej pozycji w kraju w wydatkowaniu unijnych funduszy

Siódme miejsce regionu świętokrzyskiego w kraju w wydatkowaniu unijnych funduszy na koniec września.

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 jest już na finiszu. Kontraktacja na koniec września wyniosła 86,7 proc., a to daje nam w ogólnopolskim rankingu siódmą pozycję. Ogółem liczba wszystkich umów na dofinansowanie z RPOWŚ 2014-2020 wynosi 2550, a łączna wartość unijnego wsparcia, która powędrowała do beneficjentów, to 5 mld 160 mln zł.

W trzech osiach priorytetowych – Sprawne usługi publiczne, Włączenie społeczne i walka z ubóstwem oraz Rozwój miast i aktywne społeczeństwo – kontraktacja przekroczyła 95 proc. Równie wysoka, bo przekraczająca 90 proc., jest kontraktacja w osiach: Nowoczesna komunikacja oraz Dziedzictwo naturalne i kulturowe.

– Pandemia stawia przed Regionalnym Programem Operacyjnym nowe wyzwania związane ze wspieraniem gospodarki naszego regionu – podkreśla Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

– Warto dodać, że od początku września do pierwszych dni października dokonano 171 płatności na rzecz beneficjentów, realizujących projekty w ramach RPOWŚ 2014-2020 na kwotę ogółem 80 mln zł – mówi Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W obliczu kryzysu ekonomicznego oraz przyspieszającej pandemii COVID-19 niezwykle ważne są działania związane ze wsparciem inwestycyjnym świętokrzyskich przedsiębiorstw oraz udzielaniem temu sektorowi preferencyjnych pożyczek. I tu z pomocą przychodzą unijne środki, z których na ten cel przeznaczono aż 231 mln zł z Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna Gospodarka. Również w ramach tej osi wygospodarowano 44 mln zł na dwie transze dotacji obrotowych oraz 10 mln zł na vouchery na doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poszkodowanych przez pandemię koronawirusa.

Priorytetem jest także ochrona zdrowia i życia mieszkańców, stąd decyzja Zarządu Województwa o uruchomieniu pakietu unijnego wsparcia dla placówek służby zdrowia i innych jednostek zaangażowanych w zwalczanie COVID-19 na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej czy przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w szpitalach.

– Oczywiście przekazujemy również inne środki unijne, niezwiązane z działaniami zapobiegającymi skutkom COVID-19. Mam tu na myśli m.in. realizację projektów społecznych, jak również służących rewitalizacji gmin, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej czy wymianie oświetlenia – dodaje marszałek Andrzej Bętkowski. I jak podkreśla: – Naszym priorytetem jest utrzymanie dobrego tempa wydatkowania unijnych środków, przy jednoczesnym takim ich ukierunkowaniu, by wspierały działania służące ograniczeniu negatywnych skutków epidemii.


źródło: Gabinet Marszałka Województwa

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.