Logo
Wydrukuj tę stronę

Co ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości?

Co ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości?

Z porządku obrad czwartkowej sesji Rady Miasta Kielce został wycofany punkt w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości właścicieli obiektów sportowych. Uchwałę złożyli wcześniej przedsiębiorcy w formie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Nie będzie zniesienia podatku od nieruchomości. Tego chcieli właściciele obiektów sportowych w Kielcach. Wcześniej radni otrzymali obywatelską inicjatywę uchwałodawczą w tej sprawie. Ostatecznie punkt zdjęto z porządku obrad czwartkowej sesji rady miasta.

Projekt nie dostał pozytywnej opinii Urzędu Ochrony Konsumenta. Jednak jak zaznaczyła kielecka radna, ten temat prawdopodobnie pojawi się na kolejnym posiedzeniu. Rajcowie są zgodni co do tego, że jak sami podkreślają muszą naprawić błąd z ubiegłego roku.

Uchwała dotyczy zwolnienia z podatku obiektów sportowych, takich jak boiska, baseny czy lodowiska.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.