reklama

reklama

/>

Ponad 100 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na walkę z pandemią

Ponad 100 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na walkę z pandemią
Ponad 100 mln zł. z Europejskiego Funduszu Społecznego na walkę z pandemią Ponad 100 mln zł. z Europejskiego Funduszu Społecznego na walkę z pandemią

Do działań podjętych przez Zarząd Województwa w walce z epidemią COVID-19 odniósł się przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, mówiąc, że w jego odczuciu wszystkie są podejmowane adekwatnie do sytuacji i możliwości finansowanych. Podkreślił także ważną rolę środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na walkę z pandemią w kwocie 121 mln zł.

Do najistotniejszych przedsięwzięć realizowanych z tych środków należą:

1. Projekt własny Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”. Projekt o wartości blisko 30,2 mln zł unijnego dofinansowania ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy ludziom z „pierwszej linii frontu” walki z koronawirusem. Obejmuje 5 placówek ochrony zdrowia:

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach - 6,8 mln zł unijnego wsparcia (7,2 mln zł z wkładem własnym),

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze - 2,7 mln zł wsparcia (2,9 mln zł z wkładem własnym),

- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy - 287 tys. zł wsparcia (372 tys. zł z wkładem własnym),

- Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze - 1 mln zł wsparcia (1,1 mln zł z wkładem własnym),

- Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego - 9,9 mln zł – najwyższa kwota wsparcia w projekcie (10,5 mln zł z wkładem własnym).

W projekcie zarezerwowano także ponad 2,4 mln zł unijnego dofinansowania do dyspozycji Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Kwota jest przeznaczona na zakupy środków ochrony osobistej pracowników służby zdrowia. Ponadto Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu, otrzymało 4 mln zł unijnego dofinansowania, dzięki czemu będzie mogło doposażyć swoje laboratorium w sprzęt i wyroby medyczne do wykonywania testów oraz zatrudnić i przeszkolić dodatkowy personel medyczny.

W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie planowane jest zwiększenie dofinansowania projektu dodatkową kwotą 2 mln 730 tys. zł. Będą to pieniądze przekazane do dyspozycji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze i Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.

2. Wsparcie powiatów w walce z Covid-19

Wiosną tego roku uruchomiono nadzwyczajny nabór projektów zaadresowanych do wszystkich 14 świętokrzyskich powiatów. Pod koniec maja podpisane zostały umowy na dofinansowanie projektów o łącznej wartości 41, 9 mln zł.

Pomoc w postaci środków ochronnych trafiła m.in. do szpitali powiatowych, jednostek policji i straży pożarnej, placówek pogotowia ratunkowego, przychodni, stacji sanitarno-epidemiologicznych, schronisk i noclegowni, zakładów opiekuńczo-leczniczych.

We wrześniu udało się także wygospodarować dodatkowe środki - 2, 2 mln zł, dzięki którym starostwa mogły rozszerzyć katalog kupowanego sprzętu i wyposażenia.

3. Dodatkowo wsparto szereg działań mających na celu zwalczanie skutków rozprzestrzeniania się COVID-19, w tym:

- 4,6 mln zł - zwiększenie dofinansowania dla obecnie realizowanych projektów w ramach Osi 8 i 9 RPO WŚ.

- 42 mln zł – wsparcie miejsc pracy w regionie świętokrzyskim. Pieniądze zostały przekazane do WUP Kielce, który w ramach naboru projektów pozakonkursowych rozdysponował je pomiędzy Powiatowe Urzędy Pracy w regionie. Za pośrednictwem PUP – ów środki trafiły do przedsiębiorstw, negatywnie dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa i zostały przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.


źródło: Gabinet Marszałka Województwa

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •