reklama

reklama

/>

Nowa oczyszczalnia ścieków w Sędziszowie

Nowa oczyszczalnia ścieków w Sędziszowie Nowa oczyszczalnia ścieków w Sędziszowie

Nowa oczyszczalnia ścieków z procesem oczyszczania biologicznego oraz blisko 11 kilometrów kanalizacji sanitarnej – w Sędziszowie zakończono realizację projektu, który, umożliwi prowadzenie nowoczesnej i ekologicznej gospodarki ściekowej oraz działalności gospodarczej w sektorze pozarolniczym.

Przyjazna dla środowiska, nowoczesna inwestycja, oddająca bardzo czyste ścieki. Po obróbce termicznej są one zamieniane na granulat wykorzystany do spalania, lub w rolnictwie. - mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, który uczestniczył w otwarciu nowo wybudowanych obiektów.

Z nowej inwestycji będzie korzystało 1 320 mieszkańców z terenu gminy Sędziszów: Sędziszów, Szałas, Tarnawa oraz gminy Słupia Jędrzejowska: Słupia Jędrzejowska, Rawka, Wywła, Nowa Wieś. Ścieki dowożone pojazdami asenizacyjnymi będą przyjmowane przez hermetyczną stację zlewną ścieków, wyposażoną w ciąg zlewczo-pomiarowy oraz separację skratek, a następnie odprowadzane do zbiornika retencyjnego ścieków i po uśrednieniu i odświeżeniu dawkowane do reaktorów biologicznych.

Nowa oczyszczalnia z procesem oczyszczania biologicznego znajduje się na terenie dotychczasowej oczyszczalni.

W ramach przedsięwzięcia powstał:

• budynek oczyszczalni ścieków (4 reaktory SBR (Sekwencyjne Reaktory Porcjowe) w konstrukcji żelbetowej, 2 zbiorniki osadu o poj. ok. 300 tn3 każdy, część mechaniczna, wiata do gromadzenia osadu) – ok. 1550m2,

• budynek socjalno – techniczny,

• zbiorniki retencyjne (ścieków z kanalizacji oraz ścieków dowożonych),

• wylot ścieków oczyszczonych do rzeki Mierzawy,

• wylot wód opadowych i roztopowych do rowu przy wschodniej granicy terenu oczyszczalni,

• biofiltr,

• pompownia ścieków z komorą pomiarową.

Ponadto rozbudowana została infrastruktura komunikacyjna, przebudowane rurociągi międzyobiektowe, wykonane przyłącze wodociągowe. W ramach projektu wybudowano również 10,7 km kanalizacji sanitarnej. Ze względu na ukształtowanie terenu zaprojektowano kanalizację grawitacyjno-tłoczną wraz z pompowniami.

Wartość projektu „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II ” to 26 049 178,69 zł, z czego wydatki kwalifikowalne – 19 654 012,45 zł, kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – 15 723 209,96 zł.

 

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •