Stypendia medyczne przyznane

Stypendia medyczne przyznane Stypendia medyczne przyznane

70 studentów medycyny, którzy zadeklarowali, że w przyszłości podejmą pracę w jednym ze szpitali, dla którego podmiotem tworzącym jest województwo świętokrzyskie otrzymywać będzie stypendium w kwocie dwa tysiące złotych miesięcznie. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę w tej sprawie.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. studentom kształcącym się na kierunku lekarskim, w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej trwał do 15 października 2020 r.

O stypendium w wysokości 2 000 złotych miesięcznie ubiegać się mogli studenci kierunków lekarskich z IV, V i VI roku z całego kraju, którzy:

- w ostatnim roku akademickim osiągnęli średnią ocen nie niższą niż 3,75;

- nie powtarzali roku, na który ubiegają się o przyznanie stypendium; nie korzystali z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiegają się o przyznanie stypendium;

- zobowiązali się do odbycia stażu pracy w podmiocie leczniczym na terenie województwa świętokrzyskiego; zobowiązali się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, w którym podejmą zatrudnienie.

Do urzędu marszałkowskiego w wyniku ogłoszonego naboru wpłynęło 71 wniosków, z czego ostatecznie do dalszej weryfikacji Komisja Konkursowa dopuściła 70 wniosków.

Początkowo przeznaczone na tegoroczny nabór środki finansowe w budżecie województwa pozwoliły na przyznanie stypendiów dla 40 studentów. Jednak z uwagi na obecną sytuację epidemiczną oraz problemy kadrowe z jakimi zmagają się również podległe Województwu Świętokrzyskiemu podmioty lecznicze, postanowiono zwiększyć środki finansowe na realizację przedsięwzięcia. Co ostatecznie pozwoliło na przyznanie stypendiów dla 70 studentów.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •