„Kulturalny Święty Mikołaj”. Urząd Marszałkowski zaprasza na konkurs

„Kulturalny Święty Mikołaj”. Urząd Marszałkowski zaprasza na konkurs „Kulturalny Święty Mikołaj”. Urząd Marszałkowski zaprasza na konkurs

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Kulturalny Święty Mikołaj”. Czekają atrakcyjne nagrody dla 3 najlepszych prac.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci do 18 roku życia i ma na celu wzbudzenie w uczestnikach kreatywności oraz zapoznanie z historią województwa świętokrzyskiego. Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy plastycznej, dowolną techniką, na kartce A4. Praca ma przedstawiać postać Świętego Mikołaja wraz z miejscem, przedmiotem lub zabytkiem charakterystycznym dla województwa świętokrzyskiego.

Na odwrocie pracy, należy umieścić następujące informacje:

imię i nazwisko dziecka
wiek dziecka
imię i nazwisko prawnego opiekuna dziecka
miejsce zamieszkania
telefon oraz e-mail do opiekuna prawnego
opis wybranego miejsca, przedmiotu lub zabytku na maksymalnie 400 znaków.
Każdy uczestnik, może przesłać tylko jedną pracę w terminie od 27.11.2020r. do 04.12.2020 r. na adres:
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
ul. Paderewskiego 34A
25-502 Kielce.
Z dopiskiem: Konkurs na Mikołaja. Liczy się data stempla pocztowego.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 11 grudnia 2020 r. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce Aktualności oraz na fanpage departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Regulamin konkursu „Kulturalny Święty Mikołaj”

 

(swietokrzyskie.pro)

 

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •