Logo
Wydrukuj tę stronę

Bądź wrażliwy na potrzeby głuchych

Bądź wrażliwy na potrzeby głuchych

Czy wiesz, że bardzo duża część osób głuchych nie zna języka polskiego? Ta niepełnosprawność w znacznej mierze utrudnia im nie tylko kontakt bezpośredni, ale także możliwość zapoznania się z tekstem pisanym. Osoby głuche często nie mogą zatem, w takim stopniu jak osoby pełnosprawne, zapoznać się z komunikatami urzędowymi, jeśli te nie są np. przetłumaczone na Polski Język Migowy.

Załatwienie spraw urzędowych jest niekiedy trudnością także dla osób słyszących, dla których język polski jest pierwszym językiem. A czy wyobrażasz sobie, jak ustalić np. wysokość podatku posiadanego od gruntu będąc osobą głuchą? Jak uzyskać kompleksową informację?

Zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami strony internetowe urzędów państwowych i samorządowych winny być przygotowane dla potrzeb osób głuchych, to na urzędach spoczywa obowiązek zapewnienia tłumacza języka migowego dla osoby głuchej, czy to w formie osobistej, czy za pomocą wideotłumacza i pętli indukcyjnej tłumiącej odgłosy tła podczas spotkań i konferencji. Ponieważ wśród nas są głusi, którzy znają język polski słabo lub wcale, to aby korzystać z usług urzędów muszą mieć informację w polskim języku migowym (PJM) i móc komunikować się z urzędem w PJM.

Czy zatem wszystkie urzędy przestrzegają tych przepisów i umożliwiają kontakt osobom głuchym? Rzecznik Praw Obywatelskich chce się o tym przekonać.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wraz z łódzkim oddziałem Polskiego Związku Głuchych organizuje akcję „Pomóż głuchym”. Chodzi tu o sprawdzenie, czy głusi współobywatele mają dostęp do podstawowych informacji.

Przy pomocy lokalnych aktywistów, organizacji pozarządowych i ludzi dobrej woli chcemy sprawdzić, czy na stronach urzędów państwowych i samorządowych są informacje przeznaczone dla osób głuchych oznaczone odpowiednim znakiem, czy są filmy informacyjne w polskim języku migowym o sposobie pracy urzędu, jakie i w jaki sposób można załatwić w nim sprawy, czy w salach sesyjnych urzędu miasta oraz w innych miejscach publicznych, gdzie spotyka się wiele osób (ośrodek kultury, biblioteka, muzeum) są pętle indukcyjne.

Została opracowana krótka prosta otwarta ankieta internetowa, do której można wpisać swoje obserwacje, czy też sprawdzić, jak sytuacja wygląda w sąsiednich gminach. Zachęcamy także do pisania petycji do władz gminy w sprawie braku takich informacji.

Najważniejsze bariery, jakie mają osoby głuche, dotyczą komunikacji, a problemy głuchych we wszystkich obszarach życia osobistego, zawodowego, społecznego są skutkami barier komunikacyjnych. Jedną z największych trudności RPO w walce z dyskryminacją jest niezgłaszanie mu przez obywateli przypadków nierównego traktowania i dyskryminacji. To, że skargi nie są zgłaszane, nie oznacza, że dyskryminacja nie występuje.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich namawia by uwrażliwić władze poszczególnych gmin, ale także wszystkich obywateli, na szczególne potrzeby osób głuchych.

Akcja startuje 3 grudnia to także Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.