Logo
Wydrukuj tę stronę

Radni odrzucili projekt rezolucji zaproponowany przez prezydenta

Radni odrzucili projekt rezolucji zaproponowany przez prezydenta Radni odrzucili projekt rezolucji zaproponowany przez prezydenta

Rada Miasta nie wyraziła zgody na przyjęcie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu: "Rezolucji Rady Miasta Kielce w sprawie szybkiego zakończenia prac nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi Unii Europejskiej na lata 2021-2027".

11 radnych zagłosowało za, 11 przeciw, zaś 2 rajców wstrzymało się od głosu. W głosowaniu nie uczestniczył ponadto jeden radny.

Z inicjatywą przyjęcia rezolucji wystąpił Prezydent Miasta Kielce.

- Mam głęboką nadzieję, że mimo politycznych podziałów, będziemy potrafili przemówić w tej kluczowej dla rozwoju Kielc sprawie wspólnym głosem - podkreślał, w trakcie piątkowego wystąpienia, Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

Sesja, z przyczyn bezpieczeństwa, odbywa się w systemie zdalnym.

 

źródło: FB Miasto Kielce

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.