Logo
Wydrukuj tę stronę

Trwają przygotowania terenu pod budowę kampusu Głównego Urzędu Miar

Trwają przygotowania terenu pod budowę kampusu Głównego Urzędu Miar

U zbiegu ulic Wrzosowej i Popiełuszki rozpoczęto wstępne przygotowanie terenu pod budowę kampusu Głównego Urzędu Miar. To kolejny krok w realizacji tej ważnej inwestycji.

Teren, na którym powstanie kompleks przejął wykonawca, firma Anna-Bud. Całkowita wartość realizacji projektu wynosi prawie 190 mln zł. Budowa zakończy się w 2023 roku.

W wybudowanych laboratoriach początkowo będzie funkcjonowało około trzydziestu skonsolidowanych stanowisk pomiarowych. Stanowiska wpiszą się w inteligentne specjalizacje regionu świętokrzyskiego, w szczególności z zakresu: nanometrologii w odniesieniu do pomiarów wielkości geometrycznych (branża metalowo-odlewnicza), systemów nawigacji satelitarnej w nowoczesnym rolnictwie i sadownictwie (branża technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz nowych metod pomiarów w medycynie estetycznej (turystyka zdrowotna i prozdrowotna).

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.1 Wsparcie Infrastruktury B+R, Oś Priorytetowa I – Innowacja i Nauka. Kwota unijnego wsparcia na to przedsięwzięcie wyniosła 165 mln zł.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.