reklama

/>

Nabór ofert realizatorów programu leczenia niepłodności metodą in vitro

Nabór ofert realizatorów programu leczenia niepłodności metodą in vitro Nabór ofert realizatorów programu leczenia niepłodności metodą in vitro

Rozpoczęło się przyjmowanie ofert w konkursie na wybór realizatora lub realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2021-2024.

Adresatami konkursu są podmioty wykonujące działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, świadczące usługi medyczne w zakresie leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności, a także spełniające warunki Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji oraz w banku komórek rozrodczych i zarodków.

Szacunkowa liczba osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń – ok. 100 par przez cały okres realizacji programu.

Z projektem umowy, formularzem oferty oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, ul. Strycharska 6 – pok. 608 tel. 41-36-76-616 lub na stronie internetowej.

Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6 (pok. 12) do 27 stycznia 2021 r. do godz. 15.30.

 

źródło: Urząd Miasta Kielce.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •