reklama

reklama

/>

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Radni przyjęli stanowisko dotyczące szczepień przeciw Covid-19

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Radni przyjęli stanowisko dotyczące szczepień przeciw Covid-19 Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Radni przyjęli stanowisko dotyczące szczepień przeciw Covid-19

W poniedziałek 25 stycznia obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Z uwagi na sytuację epidemiczną, bezpieczeństwo uczestników obrad i przysłuchujących się dyskusji, XXVIII sesja Sejmiku została zrealizowana w formie zdalnej. Radni przyjęli stanowisko dotyczące szczepień przeciw Covid-19, przegłosowali m.in. zmiany w uchwałach budżetowych oraz zatwierdzili pomoc finansową dla gmin na zakup wozów strażackich.

Obrady XXVIII sesji rozpoczęło pożegnanie i podziękowanie za pracę na rzecz samorządności i społeczności, kierowane przez przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia i marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego do Mieczysława Sasa, który zrezygnował z mandatu radnego. Miejsce w radzie zajęła doświadczona w pracach na rzecz samorządu województwa Bogusława Wypych. Zaprzysiężona radna będzie pracować w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku.

Radni przyjęli Stanowisko Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczące szczepień przeciw COVID-19, wspierając samorządy gmin i powiatów z województwa w realizacji akcji promujących szczepienia, a także zachęcając mieszkańców do wzięcia udziału w akcji szczepień. Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia stanowiska poprzedziła dyskusja dotycząca aktualnego zainteresowania mieszkańców uczestnictwem w szczepieniach, dostępności preparatu szczepionki.

Stanowisko Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczące szczepień przeciw COVID-19

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, kierując się troską o życie i zdrowie mieszkańców naszego regionu, w pełni popiera prowadzoną akcję szczepień przeciw COVID-19. Podkreślić należy, że w ocenie naukowców szczepionka jest bezpieczna i stwarza ogromną szansę, nie tylko na uodpornienie społeczeństwa na zakażenie, ale także na ograniczenie transmisji wirusa SARS-CoV-2.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego zachęca wszystkich mieszkańców regionu do udziału w powszechnym szczepieniu w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Masowy program szczepień jest jednym z największych wyzwań planistycznych, organizacyjnych i logistycznych w zakresie ochrony zdrowia Polaków. W związku z tym należy dołożyć wszelkich starań, aby mimo przejściowych trudności w dostarczeniu szczepionek realizacja przebiegała w sposób skuteczny a jednocześnie przyjazny dla obywateli. Dzięki wspólnemu wysiłkowi istnieje szansa pokonania pandemii poprzez doprowadzenie do odporności populacyjnej.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego rekomenduje włączanie się w przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie epidemii SARS-CoV-2, w tym Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19, wyrażając nadzieję, że będzie on prawdziwym przełomem dla zdrowia publicznego. Władze województwa deklarują pełną otwartość na dialog i współpracę w ramach działań promocyjnych i organizacyjnych związanych z Programem, uznając, że mają one kluczowe znaczenie dla jego skutecznej realizacji.

Radni Sejmiku przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie województwa świętokrzyskiego. Zmiany w dokumencie mają usprawnić przygotowanie Raportu, nad którym dyskusja odbywa się co roku, podczas sesji absolutoryjnej.

Sejmik przegłosował także uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 172 tysięcy zł dla gmin na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych. Wsparcie otrzymają jednostki z gmin: Kielce, Smyków, Secemin, Samborzec, Oleśnica, Waśniów, Masłów, oraz Tuczępy.

Sejmik podjął również decyzję o przegłosowaniu zmian w zapisach uchwały budżetowej na 2021 rok oraz w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2041. Radni zatwierdzili plan kontroli Komisji Rewizyjnej.


źródło: www.swietokrzyskie.pro

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •