Logo
Wydrukuj tę stronę

Konferencja „Coaching dla biznesu”

Konferencja „Coaching dla biznesu”

W Centrum Kongresowym Targów Kielce przy ul. Zakładowej odbyła się konferencja „Coaching dla biznesu”. Głównym organizatorem był Oddział Świętokrzyski Izby Coachingu, który na konferencji oficjalnie inaugurował swoją działalność. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

Konferencja „Coaching dla biznesu” zbiegła się z uroczystym otwarciem Oddziału Świętokrzyskiego Izby Coachingu. Wydarzenia zgromadziły, nie tylko przedstawicieli firm, którym przede wszystkim były dedykowane wystąpienia prelegentów, ale i przedstawicieli władz województwa. Idea Coachingu wzbudziła entuzjazm wiceprezydenta miasta i wicemarszałka województwa.

Coaching który kojarzymy z językiem angielskim wziął swą nazwę od XVI-wiecznego, węgierskiego miasteczka. Kwestia czym jest coaching wciąż budzi wątpliwości. Coaching przede wszystkim uczy pracy nad sobą, uświadamiania sobie własnych możliwości i na tej podstawie motywuje do działania.

Celem spotkania było zaprezentowanie możliwości zastosowania coachingu jako narzędzia stymulującego wzrost efektywności i innowacyjności działania przedsiębiorstw. Coaching można wykorzystywać zarówno dla własnego rozwoju, jak i polepszenia jakości kontaktów interpersonalnych niezbędnych w  pracy zespołowej.

Przedsiębiorcy wyrażali zainteresowanie nowymi kierunkami rozwoju biznesu, jakie daje coaching. Coaching można wykorzystywać nie tylko w biznesie, interaktywny proces współpracy z klientem rozszerza swoje pole działania na dietetykę, czy wychowywanie dzieci.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.