reklama

reklama

/>

Gminy mają miesiąc, by zgłosić chęć podpisania porozumień ws. "Czystego powietrza"

Gminy mają miesiąc, by zgłosić chęć podpisania porozumień ws. "Czystego powietrza"

Do końca marca gminy będą mogły zgłosić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach chęć podpisania porozumień ws. programu "Czyste powietrze". Dzięki temu samorządy skorzystają z podwyższonej refundacji kosztów za złożone wnioski - poinformował w poniedziałek Prezes Zarządu WFOŚiGW Ryszard Gliwiński.

Chodzi o projekt promujący rządowy program antysmogowy "Czyste powietrze" przygotowany przez ministerstwo oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gminy zawierając porozumienia z wojewódzkimi funduszami otrzymają dodatkowe środki na tworzenie punktów informacyjnych dla swoich mieszkańców, mogą także korzystać z wyższej refundacji kosztów za złożone wnioski w programie. Premiowane będą też te samorządy, które tych wniosków złożą najwięcej.

Na stworzenie oraz bieżące funkcjonowanie punktów informacyjnych dla mieszkańców wsparcie wynosi do 30 tys. zł. Z kolei nowe stawki za złożony wniosek, to 150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania (chodzi o osoby mniej zamożne, które otrzymują wyższą dotację) oraz 50 zł przy podstawowym wniosku. Wcześniej było to odpowiednio sto i zero złotych.

Na premiowanie gmin, które w danym roku wykażą się największą aktywnością przeznaczono 16 mln zł.

Dla gmin, które wcześniej przystąpiły do programu, przygotowane zostaną propozycje aneksu do podpisanego dokumentu.

Nowe porozumienia będą zawierane przez WFOŚiGW do końca maja 2021 r.

"Czyste powietrze" zostało zainaugurowane we wrześniu 2018 r. To rządowy program, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza z istniejących już jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz uniknięcie emisji z domów nowobudowanych. Budżet programu to 103,3 mld zł.

Z programu można otrzymać dotację na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację domu. Wsparciem objęta jest też instalacja mikroźródeł OZE.

Wdrażanie programu usprawniają powstające we współpracy z samorządami lokalnymi gminne punkty "Czystego powietrza". Mieszkańcy mogą w nich otrzymać pomoc, np. przy wypełnieniu wniosku, a także złożyć wniosek do wojewódzkiego funduszu. Punkty obsługują pracownicy gminni, przekazujący następnie poprawne wnioski do WFOŚiGW.

(PAP)

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •