reklama

reklama

/>

„Zawodowy bumerang” - nowy projekt MUP

„Zawodowy bumerang” - nowy projekt MUP

1 marca Miejski Urząd Pracy w Kielcach rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Zawodowy bumerang".

Jego celem jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, które ukończyły już 30 rok życia i znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W śród działań przewidziane są m.in. półroczne staże, szkolenia indywidualne i refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla pracodawców (w wysokości 22 000 zł).

W ramach programu proponowane są takie działania jak:
• Indywidualny Plan Działania,
• Pośrednictwo pracy,
• Poradnictwo zawodowe,
• Staże - do 6 m-cy,
• Indywidualne szkolenia zawodowe,
• Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna w wieku 30 lat i więcej, która znajduje się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. należy do przynajmniej jednej z kategorii:
• osoba w wieku 50 lat i więcej,
• kobieta,
• osoba z niepełnosprawnościami,
• osoba długotrwale bezrobotne,
• osoba z niskimi kwalifikacjami

b) bezrobotny mężczyzna w wieku 30-49, który nie należy do w/w kategorii osób.

c) bezrobotna osoba, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020r. wskutek pandemii COVID-19.

Pierwszeństwo będą mieli bezrobotni którzy udokumentują udział w projekcie z zakresu włączenia społecznego i walki z ubóstwem w ramach Osi Priorytetowej 9.

Do 9 marca pracodawcy mogą składać wnioski o organizację staży. Pierwszeństwo będą mieli ci organizatorzy, którzy zadeklarują zatrudnienie osoby bezrobotnej na minimum ½ etatu na co najmniej trzy miesiące.

Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego poddziałanie 10.2.1.

 

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •