Logo
Wydrukuj tę stronę

Osoby bezdomne znajdą tu wsparcie

Osoby bezdomne znajdą tu wsparcie

Przebywające tu osoby będę mogły zjeść ciepły posiłek i skorzystać z łazienki. W naszym mieście powstała ogrzewalnia dla bezdomnych. Potrzebujący przy ul. Żniwnej znajdą schronienie przez całą dobę. Inwestycja została zrealizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Poprawiły się warunki, w jakich przebywają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji. Przy Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym przy ul. Żniwnej w Kielcach, działa ogrzewalnia dla bezdomnych. Placówka świadczy kompleksowe wsparcie potrzebującym. Dodatkowo znajduje się tu Punkt Interwencji Kryzysowej.

Największą salę wyposażono w stoły i krzesła, miejsce do przygotowania posiłku, lodówkę oraz telewizor. Przebywające tu osób będę mogły skorzystać z łazienek z prysznicem, toaletą i umywalką. W budynku przewidziano również pokoje dla terapeuty i opiekuna.

Nowa ogrzewalnia pomieści jednorazowo do 30 osób. Bezdomnym zapewniono śniadania, kolacje oraz ciepłe napoje. Ponadto potrzebujący mogą porozmawiać z terapeutą uzależnień czy pracownikami socjalnymi.

W godz. od 8:00 do 18:00 budynek będzie pełnić funkcję świetlicy, z kolei w godz. 18:00 – 8:00 ogrzewalni. Miejsce przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji to blisko 540 tys. zł.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.