reklama

reklama

/>

Chcą zwiększać szanse młodzieży

Chcą zwiększać szanse młodzieży

Inicjowanie współpracy w zakresie działań na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobociem do 25 roku życia, przeciwdziałanie marginalizacji, a także realizacja zadań w zakresie kształcenia i wychowania – to podstawowe cele Ogólnopolskiej Rady Programowej Ochotniczych Hufców Pracy, w skład której powołana została wicemarszałek Renata Janik.

O zadaniach stojących przed nową Radą mówiono podczas zorganizowanej w kieleckiej siedzibie OHP konferencji prasowej.

Krajowa Rada Programowa Ochotniczych Hufców Pracy liczy 20 członków i została powołana na 3-letnią kadencję. Członkowie Rady uczestniczą w jej pracach nieodpłatnie.

Do zadań Krajowej Rady Programowej Ochotniczych Hufców Pracy należy w szczególności określanie potrzeb i wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych, edukacyjnych, pomocowych i aktywizujących młodzież. 

Członkowie tego gremium będą opiniować programy mające istotne znaczenie dla działań Ochotniczych Hufców Pracy, adresowanych do młodzieży oraz doradzać w sprawach rynku pracy, kształcenia, wychowania, profilaktyki i uczestników Ochotniczych Hufców Pracy. 

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •