reklama

reklama

/>

To będzie pierwsza edycja Świętokrzyskiej Olimpiady Łamigłówek

To będzie pierwsza edycja Świętokrzyskiej Olimpiady Łamigłówek To będzie pierwsza edycja Świętokrzyskiej Olimpiady Łamigłówek

- Jeśli chcemy, aby uczniowie byli kreatywni i twórczy, należy kształtować u nich logiczne myślenie. Ta umiejętność zapewnia prawidłowy rozwój każdego człowieka. Receptą może być rozwiązywanie łamigłówek - zaznacza Martyna Głębocka ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Wydawnictwo Logi są organizatorami I Świętokrzyskiej Olimpiady Łamigłówek, która odbędzie się 1 czerwca 2021 roku na Platformie Microsoft Temas.

Celem Świętokrzyskiej Olimpiady Łamigłówek jest m.in. popularyzacja matematyki, zadań logicznych, łamigłówek matematycznych i logicznych wśród uczniów, studentów oraz innych osób zainteresowanych matematyką i rozwijaniem logicznego myślenia. Jak wykazały badania rozwiązywanie łamigłówek poprawia pamięć oraz funkcjonowanie mózgu. Dzięki łamigłówkom uczniowie mogą szybciej i efektywniej się uczyć.

Olimpiada jest wydarzeniem jednoetapowym o zasięgu wojewódzkim. Jej uczestnikami będą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe z województwa świętokrzyskiego. Zadania konkursowe mają formę łamigłówek różnego typu i o różnym stopniu trudności. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Olimpiada zostanie przeprowadzona w pięciu kategoriach:

- MatłamekI – uczniowie klas I–III szkół podstawowych;

- MatłamekII – uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych;

- MatłamekIII – uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych;

- MatłamekIV – uczniowie szkoły ponadpodstawowej;

- Dorośli, studenci, nauczyciele, rodzice i inni miłośnicy łamigłówek.

 Cele konkursu:

- popularyzacja matematyki, zadań logicznych, łamigłówek matematycznych i logicznych wśród uczniów, studentów oraz innych osób zainteresowanych matematyką i rozwijaniem logicznego myślenia,

- rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematyką,

- szerzenie świadomości znaczenia rozwijania logicznego myślenia w życiu szkolnym i społecznym,

- rozwiązywanie zadań w twórczy sposób,

- podnoszenie kultury matematycznej wśród Polaków,

- upamiętnienie Urszuli Marciniak – założycielki pierwszego specjalistycznego wydawnictwa łamigłówkowego w Polsce pn. LOGI.

Terminy

- 28 kwietnia 2021 r. – konferencja inauguracyjna, kod formy: KMS021,

- do 21 maja 2021 r. – zgłoszenie uczestników,

- 1 czerwca 2021 r., godz. 12.00 – Świętokrzyska Olimpiada Łamigłówek,

- 14 czerwca 2021 r. – ogłoszenie wyników.

 

źródło: Martyna Głębocka, Specjalista ds. promocji ŚCDN w Kielcach

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •