Logo
Wydrukuj tę stronę

Młodzież OHP w hołdzie papieżowi Polakowi

Młodzież OHP w hołdzie papieżowi Polakowi

Jan Paweł II upamiętniony wystawą Świętokrzyskiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

Z okazji 30-lecia przyjazdu papieża Jana Pawła II do Kielc i Masłowa młodzież OHP z całego województwa świętokrzyskiego przygotowała kilkadziesiąt prac związanych z papieżem Polakiem.

Prace wykonane różnymi technikami można oglądać na wystawie w Hufcu Pracy przy ulicy Kościuszki w Kielcach w godzinach od 9 do 15. Ekspozycja będzie czynna do końca czerwca.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.