Logo
Wydrukuj tę stronę

Projekt wodociągowej przebudowy na północnych osiedlach Kielc

Projekt wodociągowej przebudowy na północnych osiedlach Kielc

Jest pierwszy krok do wielkiej przebudowy magistrali wodociągowej zasilającej północne rejony Kielc – m.in. osiedla Świętokrzyskie i Słoneczne Wzgórze. 22 kwietnia Wodociągi Kieleckie podpisały umowę z projektantami tej inwestycji.

Zgodnie z podpisywaną umową, projektanci wykonają dokumentację dla przebudowy sieci wodociągowej dwóch odcinków ulicy Warszawskiej i Biskupa Mieczysława Jaworskiego.

Firmy projektowe odpowiedzialne są również za uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, zgód i decyzji administracyjnych a także za nadzór autorski nad realizacją inwestycji. Wykonanie dokumentacji zajmie 13 miesięcy od podpisania umowy.

Koszt tych inwestycji to w sumie ponad 200 tys. zł.

- Przystępujemy do przebudowy magistrali, a więc rur o największych przekrojach, które zasilają całe duże osiedla. Niestety ta infrastruktura została zbudowana w latach 80. ubiegłego wieku z materiałów kiepskiej jakości, a samo wykonanie również pozostawia wiele do życzenia. Wodociągi Kieleckie przejęły tę sieć niejako w spadku i przez wiele lat robiliśmy wszystko, aby jak najszybciej usuwać awarie i żeby były one jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Teraz przyszedł czas na wymianę tych rur na takie, które zapewnią bezawaryjną pracę na kilkadziesiąt lat – mówi Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.

Gotowa dokumentacja projektowa wraz ze zgodami na realizację, otworzy drogę do pozyskania środków pomocowych na realizację całej inwestycji.

W ostatnich 3 latach Spółka zainwestowała ponad 10 mln zł w wymianę infrastruktury dostarczającej wodę dla mieszkańców Kielc. W ramach kończącego się w tym roku projektu unijnego wymieniono na nowe przeszło 9 km starych rur wodociągowych. Tak stało się również w przypadku ulic Witosa i Zagnańskiej, Gen. St. Maczka, Pocieszka, Sandomierskiej i Wrzosowej.

 

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.