Logo
Wydrukuj tę stronę

Blisko 4 mln zł na dofinansowania dla bezrobotnych

Blisko 4 mln zł na dofinansowania dla bezrobotnych

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach zakończył się nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota o którą można się było starać to 24 tysiące złotych.

Ogłoszony w marcu konkurs na przyznanie dotacji zakładał dopuszczenie do realizacji łącznie 100 wniosków. - W wyniku dokonanych przesunięć finansowych pomiędzy formami aktywizacji zawodowej udało się zwiększyć pulę środków z przeznaczeniem na wsparcie dodatkowych 65 wniosków. W sumie na ten cel przeznaczono niespełna 4 mln zł. – dodała Magdalena Karwat – Kasińska, Zastępca Dyrektora PUP w Kielcach.

Początkowo nabór wniosków miał być prowadzony według kolejności wpływu, natomiast ze względu na obostrzenia sanitarno – epidemiologiczne Urząd Pracy zmienił formę na tryb konkursowy.

Głównymi kryteriami w ocenie merytorycznej wniosków było posiadanie kwalifikacji do prowadzenia planowanej działalności; miejsce do jej prowadzenia i planowana forma zabezpieczenia dotacji.

Wśród złożonych i dofinansowanych wniosków dominowały branże: remontowo-budowlane, mechanika samochodowa oraz branża fryzjersko-kosmetyczna. Pionierską działalnością okazały się: działalność fotowoltaiczna oraz produkcja świec do aromaterapii i masażu.


Jak wynika ze statystyk od stycznia do czerwca ubiegłego roku odnotowano wzrost liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kielcach. Na koniec czerwca liczba ta wyniosła 8091 osób, natomiast od lipca 2020 roku obserwowaliśmy spadek liczby osób bezrobotnych. Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w PUP w Kielcach zarejestrowanych było 7051 osób.

 

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.