Logo
Wydrukuj tę stronę

Ostatnie takie posiedzenie

Ostatnie takie posiedzenie

Pod przewodnictwem marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego w Filharmonii Świętokrzyskiej odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Członkowie Rady m.in. zapoznali się ze stanem realizacji inwestycji przebudowy drogi krajowej nr 74, a także stanem realizacji budowy linii kolejowej nr 582 Czarnca – Włoszczowa Północ.

Pod obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego trafiła sprawa przyjęcie informacji o stanie realizacji inwestycji przebudowy drogi krajowej nr 74. Marszałek Andrzej Bętkowski przyznał, że:

- Ciąg komunikacyjny samochodowy, jest bardzo ważny dla naszego województwa.

Dużą część posiedzenia poświęcono łącznicy kolejowej 582 Czarnca- Włoszczowa.
Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dowiedzieli się, że rozpoczęły się główne prace przy budowie łącznicy. Nowy tor tworzy lepsze możliwości podróży regionalnych oraz międzyregionalnych m.in. do Warszawy. Inwestycja ta , to koszt ponad 40 mln zł. 3 kilometrowy odcinek łącznicy pozwoli dojechać do Warszawy z Kielc w mniej niż 2 godziny 20 minut. Skomunikuje także lepiej nasz region z Łodzią. Jednotorowa łącznica będzie zelektryfikowana i przystosowana do ruchu dwukierunkowego. Zapewni przejazd pociągów pasażerskich z prędkością 100 km/h, a towarowych 80 km/h. Oddanie trasy do eksploatacji jest planowane w pierwszej połowie 2022 r.
W ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy tor, sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Na trasie łącznicy kolejowej między Centralną Magistralą Kolejową (linia nr 4) a linią Kielce – Fosowskie (linia 61) zaplanowano budowę wiaduktu nad drogą leśną w pobliżu Czarncy. Do przebiegu toru dostosowane będą obiekty inżynieryjne m.in. most nad rzeką Jeżówką i przepusty. Wcześniej wykonano prace przygotowawcze na stacji Włoszczowa Płn. i w rejonie przystanku Czarnca.
 
W ramach komplementarnej inwestycji, PLK zmodernizowały już przystanek w Czarncy. Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego wygodniej korzystają z kolei w drodze do Kielc lub Częstochowy. Dwa wyższe perony po przebudowie ułatwiają wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Dogodne dojście na perony zapewniają pochylnie. Ścieżki naprowadzające i oznakowanie w alfabecie Braille’a, pomagają w orientacji osobom niewidomym i niedowidzącym.  

Marszałek Bętkowski przyznał, że spotkanie rady dało członkom kolejne argumenty do działania.
Czwartkowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, było ostatnim pod przewodnictwem marszałka Bętkowskiego. 22 czerwca 2021 roku do 22 czerwca 2022 roku przewodniczył jej będzie Marek Banasik, prezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.